SİNOP ÜNİVERSİTESİ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ''
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
BİRİMLERİMİZDEN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sinop Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi

21.05.2019

İç Kontrol çalışmaları doğrultusunda; Üniversitemizde risk yönetimi stratejisinin belirlenmesi, risk yönetimine ilişkin organizasyon yapısının oluşturulması, risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ile raporlama prosedürlerinin belirlemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği ve Kamu İç Kontrol Rehberine dayanılarak hazırlanan "Sinop Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi" Üniversitemiz Senatosu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Sinop Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
KALİTE
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016