Sinop
Sinop’ta Yaşam | Misyon | Vizyon | Akademik Takvim | İletişim  
   English 
 
 
REKTÖR

Prof. Dr. Recep BİRCAN

      Prof. Dr. Recep BİRCAN; 1950 yılında Bafra/SAMSUN’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Bafra’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nü Haziran-1974’de İyi derece ile bitirdi.
     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bursa Tarım Meslek Lisesi’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak kısa bir müddet çalıştıktan sonra askerlik görevini 1974-1976 yılları arasında (18 ay) yaptı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kastamonu Ziraat Okulu’nda Ziraat Yüksek Mühendisi olarak (22 ay) çalıştı.
     Nisan 1978’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ne Su Ürünleri Asistanı olarak atandı. Doktorasını 30 Haziran 1981 yılında tamamladı ve aynı üniversitede Doktoralı Asistan olarak çalıştı.
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne 1982 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı üniversitenin 1984 yılında eğitime başlayan Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu’na 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince atandı.
     Japonya Milli Eğitim Bakanlığı’nın (Monbusho) bursunu kazanarak Tokyo Balıkçılık Üniversitesi’nde 1985-1987 yılları arasında 18 ay süreyle araştırmalarda bulundu. Ekim-1991’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında Doçent oldu, Haziran-1997’de Profesör olarak atandı.
     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde 1 yıl süre ile kurucu Dekan Vekili olarak çalıştı. Su ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünde çok sayıda Lisans ve Lisansüstü dersler verdi. Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında 7 Yüksek Lisans ve 2 Doktora tezi yönetmiştir. Halen 2 Yüksek Lisans öğrencisi ile 1 Doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmektedir.
     Akademik çalışmaları sırasında TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen projelerde Yürütücü ve Araştırmacı olarak görev aldı. SCI ve SCI-expanded dergileri ile yurtiçi dergilerde bilimsel makaleler yayımladı, milletlerarası ve milli kongre ve sempozyumlarda tebliğ sundu. Su ürünleri konusunda kitapların hazırlanmasına katkıda bulundu. Bazı yayınları TÜBİTAK ve Üniversite tarafından teşvike layık görüldü.
     Prof. Dr. Recep BİRCAN akademik görevlerin yanında çok sayıda da idari görevlerde bulundu. Dekanlık, Kurucu Dekanlık, Çeşitli Fakülte ve Yüksekokulların Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyelikleri, Enstitü Müdürlüğü, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu Üyelikleri, Bölüm Başkanlıkları, Bölüm Başkanlığı Yardımcılıkları ve Anabilim Dalı Başkanlıkları gibi çeşitli görevleri üstlenmiştir.
     Evli ve üç çocuk babasıdır.