Sinop
Sinop’ta Yaşam | Misyon | Vizyon | Akademik Takvim | İletişim  
   English 
 
   Anasayfa > Akademik Birimler > Fakülteler > Eğitim Fakültesi > Genel Bilgiler

EĞİTİM FAKÜLTESİ

17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olmak üzere toplam 4 Bölüm ve Bölümlere bağlı 3 Anabilim Dalı kararı alınmıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 04.04.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2809 sayılı Kanunun 6., 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim Bölümü ile bu bölüme bağlı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2000-2001 Öğretim yılında Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2001–2002 Öğretim yılında da İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programına ek kontenjan ile öğrenci alınmıştır.

2003–2004 Öğretim Yılında Fakülte Kurulunun 15.12.2003 tarih ve 2003/4 sayılı kararı ile İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ile Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı’nın açılması ve öğrenci alınması teklifi yapılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulmuş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 02.03.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlköğretim Bölümüme bağlı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuş ve 2004 -2005 Öğretim yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı faaliyete geçerek öğretime başlamıştır.

Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı,

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.03.2009 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 01.04.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 3843 sayılı Kanunun 4ncü 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2010-2011 Öğretim yılında öğretime başlamıştır. Ayrıca, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının ikinci öğretim programları açılarak 2010–2011 Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan İlköğretim Bölümüne bağlı olarak İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 03.11.2011 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca Türkçe Eğitimi Bölümü,Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı; Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı ve Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur

Fakülte binamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Vakfının işbirliği ile Almanya’da bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) tarafından yapılmıştır. 6.410 m2’lik alan üzerine yapılan bina, idari bina ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Bodrum ve zemin kat dâhil idari bina 37 bürodan, derslikler bloğu ise 29 adet derslik ve laboratuvarlardan oluşmaktadır.

Fiziki İmkânlar


Binamız bodrum ve zemin kat dâhil idari bina 51 büro ve depodan; derslikler bloğu ise 14 Derslik, 6 teknoloji sınıfı (Uzaktan Eğitim Sınıfı Dahil), 1 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Fen Bilgisi ve Kimya Laboratuvarı, 1 Fizik Laboratuvarı, 1 Biyoloji Laboratuvarı, 1 Resim Atölyesi, 1 Drama Odası, 1 Müzik Sınıfı ve 1 Okul Öncesi Eğitimi Sınıfından oluşmaktadır. Ayrıca, Kütüphane ve Okuma Salonu, Yemekhane, Kafeterya ile Konferans Salonu yer almaktadır.

VİZYON

Bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği, ulusal ve evrensel niteliklere sahip, öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, insana ve çevreye değer veren ve sürekli başarıyı hedefleyen ve Türk Milli Eğitim sistemindeki mevzuata uygun çağdaş demokratik, laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü öğretmenler yetiştirmektir.

MİSYON

Çağdaş eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma ortamında;
Atatürk ilke ve devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş,
Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır,
Bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak amacıyla eğitim bilimine ilişkin etkinlikler yapan,
Kendine güvenen, sorgulayan, yaratan, üreten, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen,
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi üyesi olmanın onurunu duyan eğitimciler yetiştirmektir.
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve ilkelerine uygun öğretmenleri yetiştirmek, eğitim öğretim alanlarında araştırma etkinlikleri yürütmektir

DEĞERLER

Çağdaşlık
Sevgi - saygı - hoşgörü
Güvenirlik
Dürüstlük
Şeffaflık
Sorumluluk sahibi olmak
Takım Ruhuna sahip olmak
Katılımcılık
Yaratıcılık
Verimlilik
Ulusal değerlere sahip çıkma
Etik değerlere bağlılık
Çevreye duyarlılık