Sinop
Sinop’ta Yaşam | Misyon | Vizyon | Akademik Takvim | İletişim  
   English 
 
   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
   Anasayfa > Akademik Birimler > Enstitüler > Fen Bilimleri Enstitüsü > Anabilim Dalları>Biyoloji Anabilim Dalı
BİYOLOJİ  ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı Telefon
Doç. Dr. İsmet BERBER 0 368 271 55 20 / 168


Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Dersleri
Kodu Adı Kredisi
BİO601 Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları 2 0 2
BİO602 Davranışın Temel Öğeleri 2 0 2
BİO603 Türkiye Suları Ascidian’ları 2 2 3
BİO604 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 2 2 3
BİO605 Herpetoloji 2 2 3
BİO606 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 3 4
BİO607 İleri Limnoloji 3 0 3
BİO608 Fitoplankton Ekolojisi 3 0 3
BİO609 Akuatik Ekosistem 2 2 3
BİO610 İç Sularda Pollusyon 2 0 2
BİO611 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 2 4
BİO612 Algoloji 3 0 3
BİO613 Akarsu Biyolojisi 3 0 3
BİO614 Hidrobiyolojide Arazi Çalışması 2 0 2
BİO615 Bitki Büyüme Regülatörleri 3 0 3
BİO616 Bitkilerde Sekonder Metabolitler 2 0 2
BİO617 Çimlenme Fizyolojisi 3 0 3
BİO618 Amfibi Biyolojisi 2 2 3
BİO619 Reptilia Biyolojisi 2 2 3
BİO620 Deniz Sürüngenleri ve Memelileri 2 2 3
BİO621 Zehirli Hayvanlar ve Zehirleri 2 23
BİO622 Bitkilerde Stres Fizyolojisi 3 0 3
BİO623 Tatlısu Araştırma Yöntemleri 2 2 3
BİO624 Tatlısu Bentik Algleri 2 2 3
BİO625 Alg Kültürleri ve Fitoplankton Ekolojisi 2 0 2
BİO626 Antibiyotikler ve Etki Mekanizmaları 3 0 3
BİO627 Protein Transferi ve Biyolojiye Uygulanışı 3 0 3
BİO628 Moleküler Biyolojide Kullanılan İmmünokimyasal Teknikler 3 0 3
BİO629 Rekombinant DNA Teknolojisi ve Gen Klonlama 3 0 3
BİO630 Ekstrem Bakteriyel Yaşam 3 0 3
BİO631 Biyomembranlar 3 0 3
BİO632 İleri Mikrobiyal Ekoloji 3 0 3
BİO633 Bakteri Genetiği 3 0 3
BİO634 Bakteri Metabolizması ve Fizyolojisi 3 0 3
BİO635 İleri Oceanoloji 3 0 3
BİO636 Sucul Omurgasızların Davranış Biyolojisi 3 0 3
BİO637 Poliketlerin Üreme Biyolojisi 2 2 3
BİO638 Poliket Taksonomisi 2 2 3
BİO639 Polen Analizi 3 0 3
BİO640 Polen ve Spor Morfolojisi 3 0 3
BİO641 Aeropalinoloji 3 0 3
BİO642 Akreplerin (Ordo: Scorpiones) Taksonomisi 3 0 3
BİO643 Araknidlerin Toplanması, Örnekleme Yöntemleri ve Kolleksiyonu 3 0 3
BİO644 Arthropoda’dan Seçme Konular 3 0 3
BİO645 Transgenik Bitki Teknolojisi 3 0 3
BİO646 İleri Moleküler Genetik 3 0 3