YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TR
EN


MİSYON

Dil öğretiminde güncel yaklaşımları takip ederek, Üniversitemiz öğrencilerinin yabancı dil temel yapılarını kavrama, tanıma; dinleme, konuşma, okuma-yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve desteklemek; akademik ve iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanır hale gelmelerini; böylelikle rekabetçi iş ortamında avantajlı konumda olmalarını sağlamaktır.

VİZYON

Üniversitemiz birimlerinde halihazırda İngilizce olarak verilen, mevcut ortak zorunlu ve/veya seçmeli yabancı dil derslerinin Fransızca, Almanca gibi dillerde de verilmesini sağlayarak dil çeşitliliğine olanak tanımak; gelecekte bir Yüksekokul konumuna gelerek, Üniversitemiz ve Sinop ilinde dil öğretiminde öncelikli bir kurum olmaktır.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016