ÜNİVERSİTEMİZ
TR
EN


MİSYON:
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim ve teknoloji üreterek toplumun hizmetine sunmak suretiyle bölgesine ve ülkesine katkı sağlamaktır.

VİZYON:
Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla katkı sağlayan, bölgenin çevre ve turizm yönünden gelişmesini önceleyen; bilim ve teknoloji üreterek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan, paydaş memnuniyetinin ve katılımcı yönetim anlayışının üst düzeyde olduğu, yenilikçi bir üniversite olmaktır.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016