TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TR
EN


Türk Dili Bölümü, Sinop Üniversitesi Rektörlüğünün, 2547 sayılı Kanun’un 5/i maddesi kapsamındaki dersleri vermek üzere Rektörlükleri bünyesinde Ortak Dersler Bölümü açılması konusundaki teklifi 15/11/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2007 yılında Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Bölümümüz, Sinop Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların birinci sınıf öğrencilerine okutulması zorunlu “Türk Dili-I” ve “Türk Dili-II” olmak üzere iki dönemi kapsayacak şekilde, haftada iki saat öğretim verilmektedir. Bölüm, ayrıca bazı fakülte ve yüksekokullardaki "Türkçe-1: Yazılı Anlatım" ve "Türkçe-2: Sözlü Anlatım" derslerini de vermektedir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016