STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


KISACA TARİHÇE:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapan kanunun 15 inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, mali hizmetler birim yöneticisi olup, görevlerini yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca üst yöneticiye karşı sorumludur.

Misyon
Maliye Bakanlığının yayınladığı yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda e-bütçe sistemi üzerinde birimlerimizden alınan bütçe görüşlerini birimlerin en etkin biçimde değerlendirebilecekleri hale getirerek bütçe tahmin ve tekliflerini oluşturmak, bütçe uygulamalarında ön mali kontrol ve iç kontrol faaliyetlerini yerine getirirken Üniversitemizin, birimlerimizin ve üniversite ile çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile şahısların yasal hakları çerçevesinde ödemelerinin yapılabilmesi için gerekli kontrollerin en dikkatli şekilde yapılarak ödemelerin yapılması.

Vizyon
Sinop üniversitesinin bir birimi olarak; sorumluluğu altındaki konularda uzman ve alanı ile ilgili güncel bilgilerle donanımlı, sorumluluk bilincini taşıyan, iş ahlakına sahip personelleri ile çağdaş - bilimsel tüm gelişmeleri ve alanındaki tüm yasal düzenlemeleri takip ederek çalışmalarına yansıtan örnek bir Başkanlık olmak.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016