STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Mevzuatlar
               5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
               2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
               657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
               2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
               4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
               4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
               6245 Sayılı Harcırah Kanunu
               Taşınır Mal YönetmeliğiCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016