STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN

TARİH
BAŞLIK
20.06.2018Mali Tablolar...
20.06.2018Mali Tablolar...
20.06.2018Mali Tablolar...
20.06.2018Mali Tablolar...
20.06.2018Mali Tablolar...
06.06.20182019-2021 Dönemi Cari ve Transfer Bütçe Hazırlıkları ...
06.06.20182019 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları...
03.04.20182017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu...
29.03.2018Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu...
15.03.2018Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Robotu...
28.02.20182017 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
06.02.2018Maaş İle İlgili Pratik Bilgiler ve Kişilere Fazla Ödene...
26.01.20182018 Yılı Performans Programı...
15.01.2018Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ...
05.01.2018Mali ve Sosyal Haklar...
28.12.20172018-2022 Dönemi Stratejik Planı...
21.12.2017Mali Tablolar...
13.12.2017Yılsonu İşlemleri Hk....
21.11.2017Mali Tablolar...
20.11.2017Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi...
01.11.2017Harcama Yönetimi Sistemi Kullanıcı Kılavuzu ...
24.10.20172018 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları...
20.10.2017Mali Tablolar...
21.09.2017Mali Tablolar...
22.08.2017Mali Tablolar...
31.07.20172017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
25.07.2017Maaş İle İlgili Pratik Bilgiler ve Kişilere Fazla Ödene...
24.07.2017Mali Tablolar...
21.06.2017Üniversitemiz 2014/2015/2016 Yıllarına Ait Faaliyet Son...
21.06.2017Mali Tablolar...
05.06.20172018-2020 Dönemi Cari ve Transfer Bütçe Hazırlıkları...
23.05.2017Mali Tablolar...
20.04.2017Mali Tablolar...
03.04.2017Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması...
20.03.2017Mali Tablolar...
10.03.2017Bireysel Emeklilik Sistemi Kılavuzu ve Örnek Hesaplama ...
28.02.20172016 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
22.02.20172016 Yılı Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit ...
20.02.2017Mali Tablolar...
30.01.20172017 Yılı Performans Programı...
24.01.2017Mali Tablolar...
13.01.2017Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esa...
13.01.2017Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ...
11.01.2017Üniversiteler İçin Performans Göstergeleri Seti...
04.01.2017Personel Giderlerine İlişkin Ekonomik Kodlarda Yapılan ...
02.01.2017Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği...
20.12.2016Mali Tablolar...
13.12.2016Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri...
05.12.2016Sinop Üniversitesi 2017-2018 Dönemi Kamu İç Kontrol Sta...
01.12.20162016 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlık Çalışmaları...
29.11.2016İç Genelge (2016/2)...
22.11.2016Mali Tablolar...
17.11.2016:2016 Yıl Sonu İşlemleri...
20.10.2016Mali Tablolar...
06.10.2016Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları...
20.09.2016Mali Tablolar...
09.09.2016SGK Duyurusu...
31.08.2016Aylıkların Avans Olarak Ödenmesi...
22.08.2016Mali Tablolar...
28.07.20162016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
22.07.2016Mali Tablolar...
21.06.2016Mali Tablolar...
09.06.20162017-2019 Dönemi Yatırım Bütçe Teklifi Hazırlıkları...
09.06.20162017 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları...
09.06.20162017-2019 Dönemi Cari ve Transfer Bütçe Hazırlıkları...
23.05.2016Mali Tablolar...
26.04.20162015 Yılı Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu...
25.04.2016Mali Tablolar...
13.04.20162016 Yılı Performans Programının İzlenmesi...
13.04.2016Harcırah Kanunu Genel Tebliği...
12.04.20162016 Yılı Performans Programı...
05.04.2016Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması...
29.03.2016Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ...
25.03.20162016 Yılı Pratik Bilgiler...
22.03.2016Mali Tablolar...
22.03.2016Banka Ödemeleri...
29.02.20162015 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
22.02.2016Mali Tablolar...
10.02.2016Elektronik Fatura...
05.02.2016Personel ödemeleri ile ilgili 2016/3 sayılı KBS duyurus...
27.01.2016Mali Tablolar...
18.01.2016Geçici Bütçe Döneminde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe ...
23.12.2015Mali Tablolar...
18.12.2015Akademik Teşvik Yönetmeliği...
15.12.2015Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri...
04.12.20152015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlık Çalışmaları...
20.11.2015Ödeneklere İlişkin Toplantı...
20.11.2015Mali Tablolar...
20.10.2015Mali Tablolar...
28.09.2015Mali Tablolar...
24.08.2015Mali Tablolar...
13.08.2015Mali Tablolar...
28.07.20152015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
06.07.2015Mali Tablolar...
11.06.2015Doğum Yardımı Uygulaması...
05.06.20152016 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları...
05.06.20152016-2018 Dönemi Yatırım Bütçe Teklifi...
05.06.20152016-2018 Dönemi Cari ve Transfer Bütçe Hazırlıkları...
05.06.2015E-yolluk Uygulaması ...
26.05.2015Mali Tablolar...
05.05.2015Maaş Hata Kontrol Raporları ve İstisna Giriş Sayfası...
27.04.2015Mali Tablolar...
15.04.2015Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması...
10.04.2015Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Revizesi...
30.03.20152014 Yılı Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu...
24.03.2015Mali Tablolar...
06.03.2015Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ...
26.02.20152014 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
26.02.2015Mali Tablolar...
04.02.2015Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında...
27.01.2015Üniversitemiz 2015 Yılı Performans Programı...
16.12.2014Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri...
10.12.2014Sayıştay Denetimi İçin Gerekli Tablolar...
19.11.2014Ödeneklere İlişkin Toplantı...
10.09.2014Ödeme Belgesi Teslim Listesi Formu...
25.07.20142014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
11.06.20142015 - 2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları Başlamışt...
11.06.20142015 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları Başl...
29.04.20142013 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
05.02.2014Giyecek Yardımı Genelgesi...
29.01.20142014 Yılı Performans Programı...
18.12.2013Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri...
21.11.2013Ödeneklere İlişkin Toplantı...
29.07.20132013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
26.04.20132012 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
26.04.20132012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme R...
28.03.2013Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ...
27.03.2013Elektronik Haberleşme Hizmeti,Elektrik ve Doğal Gaz Alı...
26.02.2013Giyecek Yardımı Genelgesi...
28.01.20132013 Yılı Performans Programı...
11.01.20132013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Usul ve Esasla...
17.12.2012Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleri...
10.12.2012Jüri Üyelerine Ödenecek Ücretler...
30.07.20122012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
23.07.2012Üniversitemizin 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı...
24.05.2012ADEK Raporu 2011...
26.04.20122011 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
17.02.2012Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması....
15.02.2012Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı...
01.02.20122012 Yılı Toplulaştırılmış Proje Detay Programı...
04.01.20122012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğ ve Gene...
15.12.2011Bütçe giderleri ve yılsonu işlemleri...
28.11.2011Telefon Kullanım ve Görüşme Bedelİ Ödemelerinde Kullanı...
28.11.2011Elektrik Bedeli Ödemelerinde Kullanılacak Belgeler...
03.11.2011e-Bordro Uygulaması...
20.10.2011Elektronik Haberleşme Hizmeti, Elektrik ve Doğalgaz Alı...
30.09.2011ADEK anketi...
15.04.20112010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme R...
18.08.20112013-2017 Dönemi Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu...
18.08.20112013-2017 Dönemi Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları...
27.07.20112011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
22.06.2011Fatura ile Tif Tutarı Arasındaki Farklara İlişkin Duyur...
02.06.2011Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması...
15.04.20112010 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
04.03.20116111 sayılı Kanun un bazı hükümlerine ilişkin genelge...
28.01.2011Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ...
05.01.20112011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğ ve Gene...
30.12.20102010 Yılı Yatırım Projeleri ve Revizeleri.......
16.12.2010ADKGK Anketi Süre Uzatımı......
07.12.2010Bütçe giderleri ve yılsonu işlemleri...
01.12.2010Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Komisyonu A...
30.07.2010Kamu harcamalarında ek mali yükler...
28.07.20102010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
14.07.2010Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması...
04.06.2010Standart Dosya Planı......
02.06.2010SGK nın İşverenlere Duyurusu......
21.05.2010İşçi İstirahat Raporlarına İlişkinTebliğ......
21.05.2010Ödeme emri belgesi ve ekleri........
18.05.2010Tedavi Katılım Payı Hakkında Genelge...
06.05.2010Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Tebl...
06.05.2010Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin ...
06.05.2010Maliye Bakanlığının Tedavi ve İlaç Giderlerine İlişkin ...
06.05.2010Öğrencilerin Sağlık Giderleri...
06.05.2010Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı...
06.05.2010Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:53)...
06.05.2010Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alın...
06.05.2010Sağlık Hizmetlerinin Devrine İlişkin Genelge...
06.05.20102010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğ (Sıra N...
06.05.20102010 Yılı Toplulaştırılmış Proje Detay Programı (Alt Pr...
05.05.2010Taşınır Kayıt İşlemleri...
22.04.20102009 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
12.04.2010Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu...
18.01.2010Ön Mali Kontrole İlişkin Ön Yazı ve Ön Mali Kontrol İli...
18.01.2010Ön Mali Kontrole İlişkin Süreç Akış Şemaları ve Ön Yaz...
14.01.2010Sinop Üniversitesi 2007 Yılı İdare Faaliyet Raporu...
14.01.2010Sinop Üniversitesi 2008 Yılı Mali Durum ve Beklentiler ...
21.11.2009Tedavi Katılım Paylarına İlişkin Tebliğ...
21.11.20092009 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu...
21.11.20092008 Yılı İdare Faaliyet Raporu...


Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016