STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Unvan / Görevi Ad - Soyad Telefon E - Posta
Daire Başkanı Ali ALTUNGEYİK 0368 - 271 57 82 - 1900 a.altungeyikmail
Daire Başkanı Sekreteri Esen ERMİŞ 0368 - 271 57 82 - 1901  
Bütçe Performans Birimi - Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
Şube Müdürü Erol AKMAN 0368 - 271 57 82 - 1906 eakmanmail
Şef Ebru ÖZYÜREK 0368 - 271 57 82 - 1913 ebruulusmail
Bilgisayar İşletmeni Recep BAKAR 0368 - 271 57 82 - 1913 rbakarmail
Bilgisayar İşletmeni Serap DÜREN 0368 - 271 57 82 - 1909 sdurenmail
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Serhat SEZGÜL 0368 - 271 57 82 - 1912 ssezgulmail
Şef Semra DEMİR 0368 - 271 57 82 - 1912 semrademirmail
Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
Şube Müdürü Alper Kadir ALTAY 0368 - 271 57 82 - 1911 akaltaymail
Şef Tayfur DUGAN 0368 - 271 57 82 - 1903 tduganmail
Muhasebe Personeli Hilal ACAR 0368 - 271 57 82 - 1903 hilalacarmail
Memur Cezmi ÖZCAN 0368 - 271 57 82 - 1907 cozcanmail
Bilgisayar İşletmeni
(Taşınır Konsolide Yetkilisi)
Erhan BAKOĞLU
0368 - 271 57 82 - 1907 erhanbakoglumail
Veznedar Salih ESKİCİ 0368 - 271 57 82 - 1908 seskicimail
 Personel Maaş Birimi
Şube Müdürü Hasip AĞIRÇELİK 0368 - 271 57 82 - 1910 hasipamail 
Bilgisayar İşletmeni Çiğdem MANGIR 0368 - 271 57 82 - 1914 cmangirmail 
 Kalite Yönetim Birimi
Şube Müdürü Hasip AĞIRÇELİK 0368 - 271 57 82 - 1910 hasipamail Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016