SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


GENEL ÇALIŞMA TALİMATI

Başkanlığımız birimleri arasında uygulama birliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genel Çalışma Talimatı aşağıda belirtilmiştir. Bu çalışma talimatına Dairemizde görev yapan bütün personelin riayet etmesini tebliğen rica ederim.

 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Sinop Üniversitesi Etik İlkelerine titizlikle riayet edilecek
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine titizlikle riayet edilecektir.
 • İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. Bu nedenle iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde Dairemiz personeli, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.
 • Başkanlığımıza yapılan tüm başvurular değerlendirilecek, onaylanmayan başvuruların gerekçesi başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.
 • Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır.
 • Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde çalışmaların temel dayanağı Anayasa, Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Yönergeler ile Genelge ve Talimatlar ile “Tarafsızlık ve Devlete Sadakat” ödev ve sorumluluğuna bağlı kalınarak mevzuatlara uyulacaktır.
 • Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunulmayacaktır.
 • Önceden belirlenmiş olan çalışma saatlerine uyulacaktır.
 • Personel kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerine uyacaktır.
 • Araç, gereç ve tüm demirbaş eşyalar sürekli olarak bakımlı ve temiz tutulacaktır.
 • Çalışma odalarında ve bürolarda bulunması (asılması)  uygun olmayan afiş, takvim, resim vb. şeylere yer verilmeyecektir.
 • Resmi yazışmalarda Başbakanlık Makamı’nın “Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği” ne ve Rektörlük Makamı tarafından yayınlanan “Sinop Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi”ne uyulacaktır.
 • Resmi yazılar zamanında ve mümkün olduğunca süratle, tekit’e mahal bırakılmadan cevaplandırılacak, ayrıca süreli veya günlü yazılara, gününden önce cevap verilmesi sağlanacaktır.
 • Personelimiz, iletişim bilgileri ve adres değişikliklerini Başkanlığımıza bildirecektir.
 • İdari izin alacak personel, idari izin formunu doldurup onay almadan görev yerinden ayrılmayacaktır.Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016