SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Genel Bilgi

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik faaliyetlerde ödenekler dahilinde hizmetin gerektirdiği mal, hizmet, makine, teçhizat ve cihazları satın alma ve bunların bakım onarım işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerine göre yerine getirmek,

Üniversitemiz öğrencilerinin sportif ve kültürel faaliyetlerde ihtiyaçları doğrultusunda malzeme alımı, hizmet alımı vb. ihalelerini gerçekleştirmek,

-Taşınır kayıt işlemleri yapmak.

-Doğrudan temin alımlarında Piyasa fiyat araştırması yapmak ve buna bağlı olarak teklif oluşturarak, alınacak malzemenin en uygun tedarikçi firmadan alınmasını sağlamak.

- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma işlemlerini yürütmek.

- Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görevlendirmek üzere Personel Hizmet alım ihalesini gerçekleştirmek.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016