SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Öğrencilerin beden ve ruh ve sağlıklarını korumak ve geliştirmek, yanı sıra öğrencilerin  sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla belirlenen bir program çerçevesinde başkanlığımız çeşitli spor etkinlikleri düzenlemektedir.

Söz konusu bu faaliyetleri üç başlık altında toplayabiliriz;

1- Üniversitelerarası Spor Yarışmaları

2- Bahar Şenliği kapsamında Fakülte ve Yüksekokulların katılımları ile spor şenliği

3- Serbest spor faaliyetleri

Temel İlkelerimiz

Temel değerlerimizden ödün vermeden aşağıdaki politikaları yaşama geçirmeyi hedefliyoruz.

• Çağdaş işletim ve yönetim sistemini kurmak ve uygulamak

• Kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek

• Yeterli spor alanlarına ve gerekli malzemelere sahip olmak

• Nitelik ve nicelik olarak yeterli personelle çalışmak

• Takımlarımıza Sinop içi ve dışında nakliye, barınma ve beslenme gibi hizmetlerini öğrencilerimize yakışır kalitede sunmak

• Başarılı sporcuların maddi, manevi desteklenmesi için ödül /burs sistemini güçlendirmek

• Tesislerimizi çeşitlendirmek, geliştirmek,

• Öğrenci ve mensuplarımızın daha çok spor yapabilmeleri için gerekli spor programları oluşturmak

• Üniversitemizde yapılacak yeni spor tesislerine bilgi ve deneyimlerimizle katkı sağlamak

• Çalışanlarımızın işlerini sevmesini sağlamak ve işini seven insanlarla çalışmak

• Takımlarımızın yurt içinde ve dışındaki organizasyonlara katılmalarını sağlamak 

Personel Faaliyetlerimiz

- Sportif faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak

- Üniversite Spor takımlarımızın şehir içi ve şehir dışı müsabakalara katılmaları için gerekli olan lisans, konaklama, besleneme, ulaşım ihtiyaçlarını organize etmek

- Spor Salonunun kullanımını organize etmek

- Her yıl yapılan spor müsabakalarında hakem ve görevli personel organizasyonunu sağlamak ve bunların ücretlerini ödemek

- Spor takımlarımızı çalıştıran Eğitmenlere bordrolarını düzenlemek.

- Üniversitemiz Spor Takımlarına ve Fakülte/Yüksekokullara spor malzemesi - sporla ilgili demirbaşların satın alma işini yapmak.

Spor Salonumuz

Öğrenci, akademik ve idari personelin sportif faaliyetleri için kullanıma açık olan 319 oturma kapasiteli basketbol, voleybol, masa tenisi, bilardo, futsal sporlarını yapmaya müsait 1049,2 m² lik spor salonuna 2011 yılında yapımı tamamlanan 546,7 m² lik ek bina ile toplam 1595,9 m² çok amaçlı spor salonu mevcutur

Birimlerde Bulunan Tesislerimiz

Üniversitemize bağlı birimlerde; Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ve Su Ürünleri Fakültesinde birer adet halı sahalar mevcuttur. Sağlık Yüksek okulunda bir adet açık alan basketbol ve futbol sahası vardır.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016