SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Amaç

Ülkemizin çağdaş dünyada öncü ve önder olması için, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet eden, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata, kültüre katkıda bulunan, aydın insanlar yetiştiren, örnek bir üniversite olmak. 

Hedef

Üniversitemizin misyonunu gerçekleştirebilmesi için Başkanlığımız bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin, yasalara uygun ekonomik ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu amaçla insan, para, teknoloji, araç-gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun ve en verimli bir biçimde planlama, değerlendirmek, kullanmak, izlemek ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine paralel olarak bireysel gelişimlerine katkı sağlamaya, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışma ve hizmetlerini yapmak ve bu hizmetleri sürekli geliştirip kalitesini artırmak Başkanlığımızın temel görevidir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016