PROJE YÖNETİM OFİSİ BAŞKANLIĞI
TR
EN


S.No

Proje No

Proje Yürütücüsü

             Projenin Adı

Fakulte/Enstitü/Yüksekokul

1

EGT-1901-12-01

Doç. Dr.  SAVAŞ  BAŞTÜRK

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLERLE İLGİLİ PEDOGOJİ ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim Fakültesi

2

SÜF-1901-13-04

Yrd. Doç. Dr.  Zekiye   ÖZDEMİR

ORTA KARADENİZİN SİNOP KIYILARINDA  JELİMSİ  MAKROZOOPLANKTON DAĞILIMI VE BESLENME İÇERİKLERİ

Su Ürünleri Fakültesi

3

FEF-1901-14-03

Yrd. Doç. Dr.  Songül   ÇEK

Sinop İli Sözlü Edebiyat Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

Fen Edebiyat Fakültesi

4

MMF-1901-14-03

Prof. Dr.  Şükrü   ÇELİK

Sinop İli Güneşlenme Değerlerine Bağlı Olarak, Güneş Enerjisi İle Çalışan Tarımsal Sulama Sisteminin Tasarımı, İmalatı Ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

5

MMF-1901-14-05

Yrd. Doç. Dr.  Ömer   ELKIRAN

Sinop İli Ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

6

SÜB-1901-14-01

Dr.  Onur   ŞAHİN

Kumarin / Kumarilik Asit / Kumarik Asit Türevi İçeren Metal Kompleks Yapılı Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Yapısal Özelliklerinin Deneysel X-Işını Kırınımı ve Kuramsal Yöntemlerle İncelenmesi

Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi

7

MYO-1901-14-01

Yrd. Doç. Dr.  Barış   BAYRAKLI

Sinop Bölgesi’nde ki Pavurya (Eriphia verrucosa Forsskal, 1775) ’nın Bacak Ve Göğüs Etinin Besin Kompozisyonu

Meslek Yüksekokulu

8

FEF-1901-15-01

Doç. Dr.  Cem Cüneyt   ERSANLI

Deneysel ve Teorik Yöntemlerle Oksalat ve Ftalonitril Türevi Bileşiklerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Fen Edebiyat Fakültesi

9

SÜF-1901-15-02

Prof. Dr.  Osman   SAMSUN

Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinin Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avlanma Tebliğine Uygunluğunun Araştırılması

Su Ürünleri Fakültesi

10

SÜF-1901-15-03

Doç. Dr.  Mehmet Emin   ERDEM

Doğal ve mekanik yöntemlerle kurutularak farklı şekillerde paketlenen hamsi balıklarında (Engraulis encrasicolus L., 1758) kalite değişimlerinin belirlenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

11

SÜF-1901-15-05

Prof. Dr.  Yalçın   KAYA

Buzdolabı Koşullarında (4°C) Depolanan Dumanlanmış Levrek (Dicentrarchus labrax Linaeus, 1758) Marinatının Raf Ömrünün Belirlenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

12

SÜF-1901-15-06

Prof. Dr.  Serap   USTAOĞLU TIRIL

Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) Yeminde Kanola ve Aspir Yağı Kullanımının Büyüme Performansı ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Su Ürünleri Fakültesi

13

SÜF-1901-15-07

Prof. Dr.  Hünkar Avni   DUYAR

Gıda Takviyesi Olarak Spirulina’nın Grissini Üretiminde Kullanımı

Su Ürünleri Fakültesi

14

MMF-1901-15-01

Yrd. Doç. Dr.  Zarife  Sibel ŞAHİN

Bazı metal organik kafes yapılı bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve deneysel ve teorik olarak hidrojen depolama kapasitelerinin belirlenmesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

15

MMF-1901-15-02

Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim   KARABULUT

Saçtırma (Sputtering) tekniği kullanılarak Metal/Yalıtkan/Yarıiletken (MIS) aygıtlarının üretilmesi ve detaylı elektriksel karakterizasyonu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

16

MMF-1901-15-03

Yrd. Doç. Dr.  Hande   USANMAZ

Amlodipin Maleat’ın Aril İmin Türevleri Üzerine Laktoperoksidaz ve Miyeloperoksidaz İnhibisyonu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

17

EĞFT-1901-15-01

Yrd. Doç. Dr.  EVRİM   SÖNMEZ

Mevsimsel Sıcaklıkların Karatavuk (Turdus merula)' nın Plazma T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) Hormonlarına Etkisi

Eğitim Fakültesi

18

T.İ.O.Y.O -1901.15-01

Yrd. Doç. Dr.  Alpay   TIRIL

Bir Kruvaziyer Uğrak Noktası Olarak Sinop: Konukların ve Yerel Sektörün Beklenti ve Görüşleri

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulu

19

MYO-1901-15-01

Yrd. Doç. Dr.  Dilek   ŞAHİN

Akvaryum Balıkları (Çiklit ve Japon Balığı) Yeminde Semizotu (Portulca sp.) Bitkisinin Bitkisel Yem Maddesi Olarak Kullanılabilme Olanağının Araştırılması

Meslek Yüksekokulu

20

EĞF-1901-16-01

Prof. Dr.   Mehmet   ÜNAL

Nötral gecikmeli fonksiyonel fark denklemleri ve kararlılık teorisi üzerine

Eğitim Fakültesi

21

FEF-1901-16-02

Doç. Dr.  Hülya  ÖZLER

Gerze (Sinop) Atmosferik Polenlerinin Araştırılması

Fen Edebiyat Fakültesi

22

FEF-1901-16-05

Prof. Dr.  Kamil  DEMİRCİ

Modüler uzaylarda tanımlı pozitif lineer operatörlerin dizileri yardımıyla Korovkin tipi yaklaşım teoremleri ve istatistiksel relatively A-toplam süreci

Fen Edebiyat Fakültesi

23

FEF-1901-16-06

Yrd. Doç. Dr.   B. Barış   ALKAN

Aykırı gözlemlerin varlığında uyarlanmış en küçük kovaryans determinant tahminine dayalı dayanıklı lineer diskriminant analizi

Fen Edebiyat Fakültesi

24

FEF-1901-16-07

Yrd. Doç. Dr.   Emel  ÇANKAYA

İstatistik Alanında Bilimsel Yayınların Atıf Sayılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi Çalışması

Fen Edebiyat Fakültesi

25

FEF-1901-16-08

Yrd. Doç. Dr.   Fatma   KARAKUŞ

Genelleştirilmiş Fermi- Walker Türevi

Fen Edebiyat Fakültesi

26

FEF-1901-16-09

Yrd. Doç. Dr.   Fadime   DİRİK

Pozitif lineer operatörlerin double dizileri için istatistiksel Relative düzgün yakınsaklık

Fen Edebiyat Fakültesi

27

FEF-1901-16-10

Yrd. Doç. Dr.   Demet   AYDIN

Hava Kirliliğinin İstatistiksel Olarak Modellenmesi

Fen Edebiyat Fakültesi

28

FEF-1901-16-11

Prof. Dr.   Ahmet   TABAK

METAL ve POLİMERİK METAL İYONLARI İLE AKTİVE EDİLMİŞ ARTVİN BENTONİTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE SEÇİLMİŞ BİR ORGANİK REAKSİYONDA KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI

Fen Edebiyat Fakültesi

29

FEF-1901-16-12

Dr.  Tuğrul  YUMAK

Yüzeyi fonksiyonlaştırılmış Pt@C nano yapılarının in-situ sentezi ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi

Fen Edebiyat Fakültesi

30

GMYO-1901-16-13

Yrd. Doç. Dr.   Alev  ERENLER

Gama Işını Soğurma Gücü Yüksek Tekstil Kaplama Malzemesi Geliştirme

Gerze Meslek yüksekokulu

31

MMF-1901-16-17

Doç. Dr.  Muhitdin   YILMAZ

Sarıkum Gölü’nün Batimetrik ve Kirlilik Analizleri

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

32

MMF-1901-16-18

Yrd. Doç. Dr.   Mehmet Emin  ÇORMAN

Amino Asitlerle Fonksiyonlandırılmış Hyalüronik Asit Modifiye Gözeneksiz Membranların Hücre Etkileşimlerinin Incelenmesi ve Kornea Tedavisinde Kullanımının Araştırılması

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

33

MMF-1901-16-19

Yrd. Doç. Dr.   Mustafa Kemal  BALKİ

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARIN DENEYLERİNDE KULLANILMASI İÇİN FARKLI ALTERNATİF YAKITLARA UYUMLU ELEKTRONİK KONTROLLÜ BİR YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

34

MMF-1901-16-20

Yrd. Doç. Dr.   Murat   SARIKAYA

Minimum miktarda yağlama yönteminin delik delme işlemleri üzerindeki etkisinin araştırılması

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

35

MYO-1901-16-21

Yrd. Doç. Dr.   Zafer   KARSLI

Farklı Miktarlarda Yeme İlave Edilen, 17α- Metiltestosteron ve 17β- Estradiol Hormonlarının Çiklit  Balığı (Cichlid spp.) Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Meslek Yüksekokulu

36

MYO-1901-16-22

Yrd. Doç. Dr.   Fethi  TURGUT

SİNOP SARIKUM TABİATI KORUMA ALANI’NIN CULICOIDES LATREILLE, 1809 İPTERA:CERATOPOGONIDAE) FAUNASININ TESPİTİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

37

MYO-1901-16-23

Dr.  Hasan  DİRİK

Dağıtım şebekesi harmonik bileşenlerin ölçümü için yeni bir yönteminin geliştirilmesi ve tarifelendirilmesi

Meslek Yüksekokulu

38

MYO-1901-16-25

Yrd. Doç. Dr.   Rıza   BAYRAK

Periferal çevresinde tetra-benzil-oksi grupları taşıyan ftalosiyanin ve Zn(II), Co(II) ve Cu(II)    komplekslerinin sentezi ve  Karakterizasyonu 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

39

RBB-1901-16-27

Dr.  Dilek  GÜMÜŞ

Ağır Metal İçeren Suların Çevre Dostu Düşük Maliyetli Doğal Adsorbanlar Kullanarak Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Genel Sekreterlik

40

SÜF-1901-16-29

Doç. Dr.   Yeşim   ÇELİK

YETİŞTİRİLEN VE DOĞADAN TOPLANAN SALYANGOZLARIN (HELİX ASPERSA) KİMYASAL İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Su Ürünleri Fakültesi

41

SÜF-1901-16-30

Yrd. Doç. Dr.   Sedat   GÖNENER

Orta Karadeniz’de Barbunya Balığının (Mullus barbatus ponticus, L., 1758) İlk Üreme Boyu ve Bazı Üreme Özellikleri

Su Ürünleri Fakültesi

42

SÜF-1901-16-31

Yrd. Doç. Dr.   Şennan   YÜCEL

Sinop İli Su Ürünleri Kooperatifleri Üyelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu, Kooperatiflerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Su Ürünleri Fakültesi

43

SÜF-1901-16-32

Prof. Dr.  Hülya   TURAN

Orta Karadeniz (Sinop) Bölgesi’nden Avlanan Mezgit Balığının (Merlangius merlangus euxinus Nordman 1840) Et ve Yumurtasının Besin Kompozisyonu ile Mineral Madde İçeriklerinin Av Sezonu Boyunca İncelenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

44

SÜF-1901-16-34

Prof. Dr.  Ahmet   ÖZER

Kudoa stellula (Myxosporea: Myxozoa) Türü Parazitin Çamuka Balığının (Atherina hepsetus) Et Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

45

SYO-1901-16-35

Yrd. Doç. Dr.   Dilek  SAĞIR

Prenatal Dönemde Organofosforlu Pesitistlere Maruz Kalan Sıçanların Hipokampusları Üzerine Curcumin ve Ganoderma lucidum’un Etkilerinin Araştırılması

Sağlık Yüksekokulu

46

TOY-1901- 16-36

Doç. Dr.   Demet   KOCATEPE

Farklı kızartma metotlarının midye tavanın besin kompozisyonu ve akrilamid içeriği üzerine etkisinin incelenmesi, midye tavada tüketicilerin gıda güvenliği algısının tespiti üzerine bir araştırma

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulu

47

İBF-1901-16-39

Yrd. Doç. Dr.   Sultan  SALUR

Boyabat İlçe Merkezi’nde Yaşayan Hane Halkının Sosyo-Ekonomik Durumunun ve Tüketim Eğiliminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

48

İBF-1901-16-41

Yrd. Doç. Dr.   Serdar  YENER

Kadın çalışanların sosyal cinsiyet normları ve işe adanmışlık, işin anlamlılığı arasındaki etkileşimde rol stresinin aracı yaşam kalitesinin  

 düzenleyici rolleri: Batı Karadeniz il ve ilçelerinde bir araştırma

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

49

TOY-1901- 16-45

Yrd. Doç. Dr.   Özlem  SÜRÜCÜ

Halkla İlişkilerin Turistik Tüketicilerin Destinasyon Seçimlerine Etkileri-Londra Örneği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulu

50

MMF-1901-17-07

Yrd. Doç. Dr.   Oylum  GÖKKURT BAKİ

Sinop İl Merkezi Kentsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Sisteminin Değerlendirmesi ve Optimizasyonu

Fakulte

51

SÜF-1901-17-01

Prof. Dr.  Sedat   KARAYÜCEL

Orta Karadeniz Bölgesi’nde (Samsun-Yakakent) Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata, L., 1758)’nın Vitamin ve Mineral Madde Değerlerinin Araştırılması

Eğitim Fakültesi

52

FEF-1901-17-03

Yrd. Doç. Dr.   Ergün  ACAR

KARADENİZ AĞIZLARINDA MANTAR ADLARI

Su Ürünleri Fakültesi

53

İLF-1901-17-19

Yrd. Doç. Dr.   Muzaffer  BARLAK

Temel Dinî Metinler ve İlmî Mirasımız Açısından Modern Müslüman Toplumlardaki Yönetim Krizleri

Fen Edebiyat Fakültesi
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016