PROJE YÖNETİM OFİSİ BAŞKANLIĞI
TR
EN


2015 YILI KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
Sayı No Proje No Proje Yöneticisi Projenin Adı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Proje Onay Tarihi
1 FEF-1901-15-01 Doç. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI Deneysel ve Teorik Yöntemlerle Oksalat ve Ftalonitril Türevi Bileşiklerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Fen Edebiyat Fakültesi 26.11.2015
2 FEF-1901-15-03 Prof. Dr. İsmet BERBER Sinop İli Toprak ve Su Örneklerinden İzole Edilen Bacillus türlerinin Tanısı ve Bazı Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi Fen Edebiyat Fakültesi 26.11.2015
3 SÜF-1901-15-01 Yrd. Doç. Dr. Birol BAKİ Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Büyümeye Bağlı Biyokimyasal, Aminoasit ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi Su Ürünleri Fakültesi 26.11.2015
4 SÜF-1901-15-02 Prof. Dr. Osman SAMSUN Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinin Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avlanma Tebliğine Uygunluğunun Araştırılması Su Ürünleri Fakültesi 26.11.2015
5 SÜF-1901-15-03 Doç. Dr. Mehmet Emin ERDEM  Doğal ve mekanik yöntemlerle kurutularak farklı şekillerde paketlenen uskumru balıklarında (Scomber scombrus L., 1758) kalite değişimlerinin belirlenmesi Su Ürünleri Fakültesi 26.11.2015
6 SÜF-1901-15-05 Prof. Dr. Yalçın KAYA Buzdolabı Koşullarında (4°C) Depolanan Dumanlanmış Levrek (Dicentrarchus labrax Linaeus, 1758) Marinatının Raf Ömrünün Belirlenmesi Su ürünleri Fakültesi 26.11.2015
7 SÜF-1901-15-06 Prof. Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) Yeminde Kanola ve Aspir Yağı Kullanımının Büyüme Performansı ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi Su Ürünleri Fakültesi 26.11.2015
8 SÜF-1901-15-07 Prof. Dr. Hünkar Avni DUYAR Gıda Takviyesi Olarak Spirulina’nın Grissini Üretiminde Kullanımı Su Ürünleri Fakültesi 27.11.2015
9 SÜF-1901-15-08 Prof. Dr. Levent BAT Karadeniz’in Sinop Kıyı Sahil Şeridinden Elde Edilen Baskın Makroalglerin ve Deniz çayırlarının Ağır Metal Kirliliği Tespitinde Biyomonitör Olarak Kullanılmaları Su Ürünleri Fakültesi 26.11.2015
10 MMF-1901-15-01 Yrd. Doç. Dr. Zarife Sibel ŞAHİN Bazı metal organik kafes yapılı bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve deneysel ve teorik olarak hidrojen depolama kapasitelerinin belirlenmesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 26.11.2015
11 MMF-1901-15-02 Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim KARABULUT Atomik Katman Kaplama tekniği ile sentezlenen Nitrür ara katmanlı Metal/Yalıtkan/Yarıiletken (MIS) yapıların detaylı elektriksel karakterizasyonu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 27.11.2015
12 MMF-1901-15-03 Yrd. Doç. Dr. Hande USANMAZ Amlodipin Maleat’ın Aril İmin Türevleri Üzerine Laktoperoksidaz ve Miyeloperoksidaz İnhibisyonu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 27.11.2015
13 MMF-1901-15-04 Doç. Dr. Ayhan KARA Sinop ili ve ilçelerinde Sahil Kumlarının Cs-137 Aktivitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 27.11.2015
14 MMF-1901-15-05 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi YOLA Poliokzometalat İçeren Yeni Nesil Karbon Nanomalzemelerin Üretimi ve Tekstil Boyarmaddelerinin Atıksulardan Gideriminde Kullanımı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 26.11.2015
15 MMF-1901-15-06 Yrd. Doç. Dr. İsmail ERMİŞ Orta sıcaklıklı katı oksit yakıt pilleri için BaCe1-(x+y)TbxEuyO3  ve BaCe1-(x+y)TixEuyO3 proton iletken elektrolitlerin elektriksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 26.11.2015
16 EĞFT-1901-15-01 Yrd. Doç. Dr. Evrim SÖNMEZ MEVSİMSEL SICAKLIKLARIN ORTANCA AĞAÇKAKAN (Leiopicus medius)’IN PLAZMA T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) HORMONLARINA ETKİSİ Eğitim Fakültesi 26.11.2015
17 EĞFT-1901-15-02 Dr. Ahmet MOR Yüksek Yoğunluklu Egzersiz Sonrası Elektrostimülasyon ve Core Antrenman Aktif Dinlenme Tekniklerinin Bazı Kuvvet Parametreleri, Dikey Sıçrama, Anaerobik Güç ve Toparlanma Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması Eğitim Fakültesi 26.11.2015
18 EĞFT-1901-15-04 Yrd. Doç. Dr. Veysel ERGİN 100. Yıldönümünde, Çanakkale Savaşlarında Sinop Eğitim Fakültesi 26.11.2015
19 T.İ.O.Y.O -1901.15-01  Yrd. Doç. Dr. Alpay TIRIL Bir Kruvaziyer Uğrak Noktası Olarak Sinop: Konukların ve Yerel Sektörün Beklenti ve Görüşleri Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 26.11.2015
20 MYO-1901-15-01 Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN Akvaryum Balıkları (Çiklit ve Japon Balığı) Yeminde Semizotu (Portulca sp.) Bitkisinin Bitkisel Yem Maddesi Olarak Kullanılabilme Olanağının Araştırılması Meslek Yüksekokulu 26.11.2015Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016