PROJE YÖNETİM OFİSİ BAŞKANLIĞI
TR
EN


S.No

Proje No

Yürütücü

Proje

Fakulte/Enstitü/

Yüksekokul

1

SÜF-1901-12-02

Prof. Dr.  Levent   BAT

KARADENİZİN SİNOP KIYILARINDAN ÖRNEKLENEN BALIK OMURGAZIS, ZOOPLANKTON, DENİZ ÇAYIRI VE SEDİMANDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ

Su Ürünleri Fakültesi

2

SÜF-1901-12-03

Yrd. Doç. Dr.  SÜLEYMAN   ÖZDEMİR

KARADENİZDE ALGARNA İLE AVLANAN DENİZ SALYANGOZUNUN BOY SEÇİCİLİĞİ VE STOK YAPISININ BELİRLENMESİ

Su Ürünleri Fakültesi

3

SÜF-1901-12-04

Doç. Dr. M. EMİN   ERDEM

GÖK KUŞAĞI ALABALIĞI FİLETOLARINDA MODİFİYE ATMOSFER UYGULAMA VE OKSİJEN EMİCİ ETİKETİN ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Su Ürünleri Fakültesi

4

SÜF-1901-12-06

Yrd. Doç. Dr.  MERYEM   ÖZ

ZEOLİTİN TATLI SU AKVARYUMUNDA FİLTRE İÇİ VE DIŞINDA KULLANIMI

Su Ürünleri Fakültesi

5

SÜF-1901-12-07

Yrd. Doç. Dr.  ÜNAL  ÖZ

ARILI DERESİNİN FİZİKO- KİMYASAL AÇIDAN SU KALİTESİNİN TESPİT EDİLMESİ

Su Ürünleri Fakültesi

6

SÜF-1901-12-08

Yrd. Doç. Dr.  ORHAN   ARAL

DENİZ ANEMONLARININ KÜLTÜRE ALINMASI

Su Ürünleri Fakültesi

7

SÜF-1901-12-10

Prof. Dr.  MURAT   SEZGİN

SİNOP KÖRFEZİ BENTİK YUMAŞAKÇA FAUNASI VE BİYOEKOLOİJİK ÖZELLİKLERİ

Su Ürünleri Fakültesi

8

SÜF-1901-12-11

Prof. Dr.  HÜNKAR AVNİ   DUYAR

BUZDOLABINDA DEPOLANAN PALAMUT BALIĞI FİLETOLARININ RAF ÖMRÜNE ZEİN KAPLAMANIN ETKİSİ

Su Ürünleri Fakültesi

9

SÜF-1901-12-12

Yrd. Doç. Dr.  ÖZTEKİN   YARDIM

SİNOP SARIKUM GÖLÜ VE KARASU ÇAYI HAVZASINDA MALACOSTRACA FAUNASININ TAKSONOMİK VE EKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Su Ürünleri Fakültesi

10

FEF-1901-

12-01

Yrd. Doç. Dr.  Yeliz   KARAMAN

BAZI AZO BOYAR MEDDELERİN VE OLUŞTURDUKLARI GEÇİŞ
 METALLERİ KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRO KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

11

FEF-901.12-02

Yrd. Doç. Dr.  Halil   KOÇ

SİNOP İLİ VE ÇEVRESİNDE DAĞILIŞ GÖSTEREN ÖRÜMCEKLERİN SİSTEMATİK VE FAUNİSTİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

12

FEF-901.12-03

Yrd. Doç. Dr.  Burcu   SEÇKİN DİNLER

TUZ STRESİ ALTINDAKİ YAPRAKLARINDA GLUTATYON S.TRNASFERS ENZİM AKTİVİTESİNİN NİTRİK OKSİT HORMONUNA BAĞLI DEĞİŞMENİN İNCELENMESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

13

EGT-1901-12-02

Yrd. Doç. Dr.  HÜSEYİN   EŞ

ÇOCUK ÜNİVERİSTESİNDE BİLİM EĞLENCEDİR

Eğitim Fakültesi

14

EGF-1901-12-03

Yrd. Doç. Dr.  ÇİĞDEM   ALBAYRAK

ÇEŞİTLİ SÜBSTİTÜENTLER İÇEREN O-HİDROKSİ SCHİFF BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ; ÖZELLİKLERİNİN SPEKTROSKİP, KRİSTALOGRAFİK VE KURUMSAL YÖNDEN İNCELENMESİ

Eğitim Fakültesi

15

FEF-1901-13-02

Yrd. Doç. Dr.  Hülya   SİPAHİ

ARPADA (HORDEUM VULGARE) EST ESASLI SSR MARKÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, TANIMLANMASI VE FUSARİUM SSP. İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA MARKÖR ARACILIĞIYLA SEÇİMDE BU MARKÖRLERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Fen Edebiyat Fakültesi

16

FEF-1901-13-03

Yrd. Doç. Dr.  Halil   KOÇ

HOTTENTOTTA SAULCYİ VE BUTHACUS MACROCENTRUS (ORDO: SCORPİONES, FAMİLYA: BUTHİDAE) TÜRLERİNİN KARYOLOJİSİ

Fen Edebiyat Fakültesi

17

FEF-1901-13-07

Doç. Dr.  Cem Cüneyt   ERSANLI

HALOJEN İÇEREN İMİNLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

18

FEF-1901-13-08

Yrd. Doç. Dr.  Elif   TEZEL  ERSANLI

SİNOP İLİ TATLISULARINDAN SCENEDESMUS SPP. İZOLASYONU VE LABORATUAR ŞARTLARINDAN ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Fen Edebiyat Fakültesi

19

SÜF-1901-13-01

Prof. Dr.  Hünkar Avni   DUYAR

GELENEKSEL YÖNTEMLE HAZIRLANAN PALAMUT LEKARDASININ RAF ÖMRÜNE POTASYUM SORBATIN ETKİSİ

Su Ürünleri Fakültesi

20

SÜF-1901-13-02

Doç. Dr.  Serap   USTAOĞLU TIRIL

KIRLANGIÇ BALIĞININ YETİŞTİRİCİLİK İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

Su Ürünleri Fakültesi

21

SÜF-1901-13-03

Yrd. Doç. Dr.  Seval   DERNEKBAŞI

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI YEMİNDE SUSAM TOHUMU KÜSPESİNİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Su Ürünleri Fakültesi

22

SÜF-1901-13-05

Yrd. Doç. Dr.  Ayşe   GÜNDOĞDU

KARASU ÇAYI VE SIRAKARAAĞAÇLAR  DERESİNDE ANYONİK
 DETERJAN  KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Su Ürünleri Fakültesi

23

SÜF-1901-13-06

Yrd. Doç. Dr.  Nilgün   KABA

DONDURARAK-KURUTMA  TEKNOLOJİSİNİN BALIK KIYMASINA UYGULANABİLİRLİĞİ VE İŞLEM AŞAMALARINDA  KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Su Ürünleri Fakültesi

24

EGTF-1901-13-01

Yrd. Doç. Dr.  Hüseyin Vehbi  İMAMOĞLU

OSMANLI DEVLETİ'NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE GEÇİŞ SÜRECİ İÇİNDE  BİR FABRİKA ÖRNEĞİ: SİNOP KİBRİT FABRİKASI

Eğitim Fakültesi

25

EGTF-1901-13-02

Doç. Dr.  Başak   KOŞAR

HETEROHALKALI AZOMETİNLERİN MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİNİN VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN DENEYSEL VE TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Eğitim Fakültesi

26

EGTF-1901-13-03

Yrd. Doç. Dr.  Evrim   SÖNMEZ

SARIKUM GÖLÜNDEKİ SUBASAR ORMANINA ZARARLI KABUK BÖCEĞİ TÜRLERİ İLE BUNLARIN DOĞAL PREDATÖRÜ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİT EDİLEREK BİYOLOJİK , FİZYOLOJİK VE EKOLOJİK İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim Fakültesi

27

T.İ.O.Y.O -1901-13-01

Yrd. Doç. Dr.  Demet   KOCATEPE

MODİFİYE ATMOSFER İLE  PAKETLENMİŞ ALABALIK KIYMASININ RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulu

28

FEF-1901-14-01

Prof. Dr.  İsmet   BERBER

HIV-1'e Karşı Direnç Sağlayan CCR5-?32, CCR2-64I ve SDF1-3'A Allellerinin Türk Popülasyonundaki Dağılımı

Fen Edebiyat Fakültesi

29

FEF-1901-14-02

Yrd. Doç. Dr.  Hülya   SİPAHİ

Arpada (Hordeum vulgare) yeni geliştirilmiş EST kökenli SSR markırlarının farklı tahıl türleri arasında aktarılması

Fen Edebiyat Fakültesi

30

FEF-1901-14-04

Doç. Dr.  Tuncay   BAYRAM

Erbiyum Çekirdeklerinin Fotonükleer Reaksiyon Ürünlerinin Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

Fen Edebiyat Fakültesi

31

FEF-1901-14-05

Yrd. Doç. Dr.  Elif   TEZEL ERSANLI

Çakıroğlu Çayı (Gerze, Sinop) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimi Üzerine Bir Araştırma

Fen Edebiyat Fakültesi

32

SÜF-1901-14-03

Prof. Dr.  İsmihan   KARAYÜCEL

Yüksek sıcaklıkla oksidatif stres oluşturulan gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) karayemiş yaprağı (Laurocerasus officinalis ) ekstraktının bazı antioksidan enzimler üzerine etkisinin incelenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

33

SÜF-1901-14-04

Yrd. Doç. Dr.  Funda   ÜSTÜN

Sinop Hamsilos Koyu’nun Zooplankton Kompozisyonun Belirlenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

34

SÜF-1901-14-05

Yrd. Doç. Dr.  Yakup   ERDEM

Sinop Bölgesindeki Balıkçılık Altyapısının ve Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

35

SÜF-1901-14-06

Yrd. Doç. Dr.  Süleyman   ÖZDEMİR

Değişen Karadeniz Ekosistemine Uygun Av Araçları Ve Kullanım Özeliklerinin Tespiti

Su Ürünleri Fakültesi

36

MMF-1901-14-01

Doç. Dr.  Mustafa   KARAKAYA

Adamantan türevlerinin deneysel ve teorik yaklaşımlar ile spektral özellikleri ve dimer etkileşim enerjileri

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

37

ÇEAUM-1901.14-01

Yrd. Doç. Dr.  Nurhan   ÖZTÜRK GEREN

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Çocuk Üniversitesi’nde Bilim Eğlencelidir II

Çocuk  eğitimi ve Araştırma
Uygulama Merkezi

38

SÜB-1901-14-02

Uzman Dr.  Zeynep   YEĞİN

Gündüz Aşırı Uyku Eğilimine MAOA-uVNTR Tekrar Varyantlarının Etkisi

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

39

FEF-1901-15-03

Yrd. Doç. Dr.  Zeynep  YEĞİN

Sinop İli Toprak ve Su Örneklerinden İzole Edilen Bacillus türlerinin Tanısı ve Bazı Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

Sağlık Hizmetleri
 Meslek Yüksekokulu

40

SÜF-1901-15-01

Yrd. Doç. Dr.  Birol   BAKİ

Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Büyümeye Bağlı Biyokimyasal, Aminoasit ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi

Su Ürünleri Fakültesi

41

SÜF-1901-15-08

Prof. Dr.  Levent   BAT

Karadeniz’in Sinop Kıyı Sahil Şeridinden Elde Edilen Baskın Makroalglerin ve Deniz çayırlarının Ağır Metal Kirliliği Tespitinde Biyomonitör Olarak Kullanılmaları

Su Ürünleri Fakültesi

42

MMF-1901-15-05

Yrd. Doç. Dr.  Mehmet Lütfi   YOLA

Poliokzometalat İçeren Yeni Nesil Karbon Nanomalzemelerin Üretimi ve Tekstil Boyarmaddelerinin Atıksulardan Gideriminde Kullanımı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

43

EĞFT-1901-15-02

Dr.  AHMET   MOR

Yüksek Yoğunluklu Egzersiz Sonrası Elektrostimülasyon ve Core Antrenman Aktif Dinlenme Tekniklerinin Bazı Kuvvet Parametreleri, Dikey Sıçrama, Anaerobik Güç ve Toparlanma Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Spor Bilimleri Fakültesi
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016