PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Formlar
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Biniş Talep Formu
Tedavi/İdari İzin Formu (Ek-1)
Personel İzin Formu (Ek-2)
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
Aile Durumu Bildirimi
Aile Yardım Bildirimi
Tedavi Yardım Beyannamesi
Personel Bilgi Formu
Personel Mal Bildirim Formu ve Açıklamaları
               Mal Bildirim Formu
               Mal Bildirimi İle İlgili Açıklamalar
               Mal Bildirim Zarfı
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
Noter Önünde Re'sen Tanzim Edilecek Taahhütname (Yurt İçi Görevlendirmelerde)
Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
Personel Kimlik Kartı Talep Formu
Personel Nakil Bildirimi-Akademik Personel
Personel Nakil Bildirimi-İdari Personel
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
İlişik Kesme Belgesi
Kadro Talep Formu
Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu
Akademik Personel Sicil Formu
Askerlik Borçlarma Başvuru Formu
Devlet Memurları Yemin Belgesi
Staj Değerlendirme Belgesi
Tebliğ Tebellüğ Belgesi
Geçici Görev Onay Formu
Sınavsız Lisansüstü Eğitime Başvuru Formu
Hizmetine İhtiyaç Duyulan Kamu Personeli Sevk Tehiri Teklif Formu (Ek-2)
Lisansüstü Eğitim Yapanlar İçin Sevk Tehiri Teklif Formu (Ek-6)
39. Madde Uyarınca Yurtdışına Görevlendirme Bilgi Formu
Emeklilik Belgesi
Lojman Talep Formu
Kamu Görevlileri Sendika Formları
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tarafından Yapılan Sınavlarda Görev Alan Juri Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Form Ek-1
Öğretim Üyesi Başvurularında Görev Alan Juri Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Form Ek-2
Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Ön Değerlendirme Tespit Tutanağı (Meslek Yüksekokulu)
Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Ön Değerlendirme Tespit Tutanağı (Fakülte Enstitü Yüksekokul)
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Giriş Sınav Tutanağı (Meslek Yüksekokulu)
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Giriş Sınav Tutanağı (Fakülte Enstitü Yüksekokul)
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atama ve Değerlendirme Formları
               Doktor Öğretim Üyesi İlk Defa Atama Formu Yönetim Kurulu
               Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Formu (Yönetim Kurulu)
               Deneme Dersi Sınav Tutanağı
               Ders Değerlendirme Formu
               Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formu Profesör Doçent
               Sinop Universitesi Akademik Degerlendirme Formu Doktor Öğretim Üyesi (Yeniden Atanmalarda)
               Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formu Doktor Öğretim Üyesi
Akademik Atama, Yükseltme ve Değerlendirme Komisyon Formları
               Profesör Kadrosuna Atanma Formu Komisyon Görüşü
               Doçent Kadrosuna Atanma Formu Komisyon Görüşü
               Doktor Öğretim Üyesi İlk Defa Atama Formu Komisyon Görüşü
               Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Formu Komisyon GörüşüCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016