PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Hizmetiçi Eğitim, Sicil Ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
Akademik personele sicil verilmesi, takip edilmesi, yazışmalarının yapılması, kayıtlarının tutulması ve saklanması
Adli mercilerle yapılan yazışmalar
Disiplin ve Ceza işlemlerinin yapılması, takibi ve saklanması
Yükseköğretim ve Devlet Personel Daire Başkanlığına Disiplin ve Ceza İşlemlerinin bildirilmesi
3628 sayılı Kanun gereği Akademik ve İdari personelin Mal Beyannamesinin takibi ve saklanması
Sendika ile ilgili yazışmalar
Sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemlerinin yapılması
Tüm Sendika üyelerinin isim listesinin tutulması ve saklanması
Üniversitemizin çeşitli birimlerinde Giyecek Yardımı alan personelin yazışmalarının yapılması, hazırlanması ve istatistiklerinin tutulması
Akademik ve İdari Personelin Askerlik Sevk ve Tehir İşlemlerinin yapılması ve takip edilmesi
Akademik ve İdari Personelin Hususi Damgalı Pasaport ve Hizmet Pasaport evraklarının verilmesi ve takibinin yapılması ve istatistiğinin tutulması
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği yazışmaları yapmak
Faaliyet Raporlarının hazırlanması
Gelen ve giden evrakların kayıtları
Aday Memurlara Temel Eğitimin verilmesi
Aday Memurlara Temel Eğitim verecek personelin belirlenmesi
Aday Memurların sınav sorularının hazırlanması, sınavının yapılması ve değerlendirilmesi
Aday Memurların sınav evraklarının yazışmalarının yapılması ve saklanması
Aday Memurların Staj Değerlendirme belgesinin hazırlanması
Aday Memurların adaylığının kaldırılması için yemin merasiminin yapılması
Hizmetiçi Eğitimi İşlemleri
Görevde Yükselme İşlemleriCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016