PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


İdari Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
İdari personelin ilk defa tayin işlemleri
İdari personelin yeniden tayin işlemeleri
İdari personelin İstekle emekliye ayrılma, Yaş haddi ile emekliye ayrılma, malulen emekliye ayrılma, resen emekliye ayırma işlemleri
İdari personelin Maliye Bakanlığı sitesi e-bütçe bölümüne giriş, kontrol ve raporlama işlemlerinin yapılması
İdari personelin Devlet Personel Başkanlığı sitesi e-uygulama bölümüne giriş, kontrol ve raporlama ve bildirim işlemlerinin yapılması
İdari personelin kurum içi ve kurum dışı ile yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri
İdari personelin yıllık, mazeret, sağlık izinlerinin takibi ile rapor kesintisi ile ilgili işlemler
Aylıksız izin işlemleri ve takibi
İdari personel alımına ilişkin sınavla (KPSS) ilgili işlemler
Her mali yılı başı idari personelin özel hizmet tazminatları ve yan ödeme cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasını sağlamak
İdari Dolu-Boş Kadro İptal-İhdas, derece ve unvan değişikliği işlemlerini yapması ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire Başkanlığından vize işlemlerinin yapılması
Açıktan atama kullanım izni ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak
İdari personel ile ilgili bilgi edinme işlemleri yazışmalarının yürütülmesi
İdari kadro durumlarının üçer aylık dönemler içerisinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi
5434 Sayılı Kanunun 32.maddesi uyarınca fiili hizmet süresinden faydalanılması gereken personel tespiti ve takibi işlemleri
Kadro pozisyonlarının takibi ve işlemleri
Naklen gelen ve giden personele ait yazışmalar
Daimi işçi işlemlerinin takibi
Görevde yükselme yönetmeliğine ilişkin işlemler
İdari personel hukuksal işlemleri ve takibi
Müstafi işlemlerinin yapılması
Üniversitemiz idari personelinin Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a tabi hizmetleri ile Kurumumuz hizmetlerinin birleştirilmesi işlemleri
İdari personele ait tüm hizmetlerini gösterir Hizmet Belgesinin ve Görev Belgesinin hazırlanması
Üniversitemiz İdari personelinin Emekli Keseneğine Esas Aylığı, Kazanılmış Hak Aylığı ve Görev Aylığında kademe ilerlemesi veya derece yükseltilmesi işlemlerinin aylık olarak uygulanması
Master, Doktora, Askerlik, Avukatlık Stajı, Yabancı Dil, Hazırlık Öğrenimi ve Üst Öğrenim İntibak işlemleri
Ücretsiz izin borçlanması ve 5434 sayılı Kanun uyarınca borçlanılan hizmetin Emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesi işlemleri
İdari ve Akademik Personele Kimlik Kartı çıkartılması ile ilgili tüm yazışmalar
Aday Memurların asalet tasdiki ile ilgili işlemler
Aday Memurların Yemin Merasimi ile ilgili yazışmalar
4046 sayılı Kanunun 22.maddesi uyarınca Özelleştirilen ve Özelleştirme programına alınan ve özelleştirilen Kurumlardan Üniversitemize naklen atanmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi ve Devlet Personel Başkanlığınca Üniversitemize yerleştirilen, özelleştirmeden dolayı naklen atanacak personelin atama işlemlerinin yapılması, atanan kişilerin görevine başladığında ise Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi
Naklen veya özelleştirmeden dolayı naklen atanan personelin özlük ve sicil dosyalarının teslim alınması işlemlerinin yürütülmesi
4131 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre gelenlerin kadroları ile ilgili işlemler
Özürlü personel alımı ile ilgili işlemleri yerine getirmek
Faaliyet Raporunun hazırlanması



Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016