PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Akademik Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri
Akademik personelin atama işlemleri
Akademik personelin aylık terfi işlemleri
Akademik personelin hizmet belgelerinin hazırlanması
Akademik personel ile ilgili birimlerden talep edilen kadro listelerin hazırlanması
YÖK ile yapılan yazışmalar
Akademik personelin izin işlemleri.(Yıllık, Mazeret, Ücretsiz izinler)
Akademik personelin görev uzatma işlemleri
Akademik personelin hizmet değerlendirmeleri
Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmeler ile ilgili yapılan yazışmalar
SSK, Bag-Kur ve Emekli Sandığı ile olan yazışmalar
Akademik personelin dosyalarının takibi
Akademik personelin Master, Doktora, Askerlik, Avukatlık Stajı, Yabancı dil, Hazırlık Öğrenimi ve Üst Öğrenim İntibak işlemleri
Akademik personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilmeleri
Emeklilik işlemleri
Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Sistemine akademik personel bilgilerinin girişlerinin yapılması
Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri
Akademik personelin nakil işlemleri
2547 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler
1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına yurt dışında Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler
Yurtiçi ve Yurtdışında Lisansüstü Eğitim yapan Araştırma Görevlilerine ait işlemler
Diğer üniversitelerden istenen Öğretim Üyeleri listeleri
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemize atanan Araştırma Görevlilerine ait işlemler
Askerlik işlemleri (Askere giderken aylıksız izne ayrılma, askerlik dönüşü atanma)
Akademik personelin istifa işlemleri
YÖK’e aylık bildirimlerin gönderilmesi
YÖKSİS veri girişlerinin yapılması
DPB veri girişlerinin yapılması
Emniyet Genel Müdürlüğüne İmza Sirkülerinin gönderilmesi
Mecburi Hizmeti bulunan Akademik personel ile ilgili YÖK ile yapılan yazışmalar
Kadro iptal ve ihdas işlemleri
Kadroların aktarılması
Kadroların izin işlemleri (YÖK ve Maliye Bakanlığından)
Kadro ilan işlemleri
Sınavların yapılması
Sınav jüri yazışmaları
Doçentlik başvuruları ve yayınların jüri üyelerine ulaştırılması
Faaliyet Raporlarının hazırlanması
Kadro pozisyonlarının takibi ve uygulanması
Gelen ve giden evrakların kayıtları
Sicil dosyası teslim alınması ve gönderilmesi işlemleri
Akademik personelin özlük dosyalarının tutulmasıCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016