PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Görev Tanımı ve Sorumlulukları
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen;
Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
Tüm Üniversite personelinin ilan, atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak, Akademik kadroların sağlıklı tutulmasını sağlamak,
Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,
Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,
Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
Şube Müdürlükleri ile Üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmak,
Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016