PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Görüşler
Ödül ve Başarı Belgesinin Üniversitelerde Kim Tarafından Verileceğine İlişkin Devlet Personel Başkanlığının Görüşü 14.07.2016
Görevde Yükselme Sınavında Aynı Unvanlı Birden Fazla Kadroya Başvuru Yapabileceğine Daire Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görüşü 08.06.2015
Görevde Yükselme Sınavında Aynı Unvanlı Birden Fazla Kadroya Başvuru Yapılabileceğine Dair Devlet Personel Daire Başkanlığının Görüşü 2 18.09.2015
1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Eğitim Amacıyla Geçirdikleri Sürelerin Hizmet Borçlanması Yapılmadan Emeklilik Süresinde ve Kıdem Aylığında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında YÖK'ün Görüşü 23.06.2015
Görevde Yükselme Sınavında Aynı Unvanlı Birden Fazla Kadroya Başvuru Yapılabileceğine Dair Devlet Personel Daire Başkanlığının Görüşü 28.05.2015
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Ortak Hükümler Bölümünde Belirtilen Hükmün 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Çalışan Personel Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı ile İlgili Maliye Bakanlığının Görüşü 29.01.2015
1416 Sayılı Kanun Uyarınca Hizmet Değerlendirme İşlemleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Gelen Görüş Yazısı 13.01.2015
Askerde Geçen Sürelerin Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. Maddesinde Geçen Alt Sürelerde Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında YÖK ve DPB'nın Görüşleri 17.11.2014
1416 Sayılı Kanun Uyarınca Hizmet Değerlendirme İşlemleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Gelen Görüş Yazısı 21.08.2014
Daha Önce Uzman Çavuş Olarak Çalışıp İstifa Ederek Memuriyete Tekrar Atanan Personelin 8 Yıldan 1 Kademe Alıp Alamayacağı Hakkında Devlet Personel Başkanlığının Görüşü 17.03.2014
Daha Önce Daire Başkanı Kadrosunda Olup, Genel Sekreter Yardımcısı Kadrosunda Görev Yapan Personelin 3600 Ek Göstergeden Yararlanıp Yararlanmayacağı Hakkında Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığının Görüşü 25.10.2013
Daha Önce Daire Başkanı Kadrosunda Olup, Genel Sekreter Yardımcısı Kadrosunda Görev Yapan Personelin 3600 Ek Göstergeden Yararlanıp Yararlanmayacağı Hakkında Devlet Personel Başkanlığının Görüşü 11.10.2013
Öğretim Görevlisi Olarak Görev Yapan Personelin Özel Sektörde Geçen Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirip Değerlendirilmeyeceğine İlişkin Devlet Personel Başkanlığının Görüşü 13.01.2012
Uzman Çavuş Olarak Görev Yapmakta İken İstifa Edip Yeniden Atanan Personelin Derece Kademe İlerlemesinin Durdurulup Durdurulmayacağı Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Görüşü 11.08.2011
Maliye Bakanlığının Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilmelere İlişkin Yazısı 09-07-2009Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016