PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Kurul Kararları, Yönetmelikler, Usul ve Esaslar, Diğer Yazılar
İkinci Öğretim Programlarının Kapatılarak Birinci Öğretim Programına Aktarılması
Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı İstihdamı
2547 sayılı Kanunun Ek-38 Maddesi Kadro Kullanım İzinleri
e-YDS Sınavına Başvurmak İsteyen Adayların Herhangi Bir Süre Sınırı Olmaksızın e-YDS'ye Başvurabileceklerine İlişkin YÖK Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Yabancı Uyrulku Öğrencilere İlişkin Usul ve Esaslar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Puan Türlerinin Belirlenmesine İlişkin Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yasal Öğrenim Süresine İlişkin Kararı
Lisansüstü Eğitime İlişkin YÖK Kararı
Sağlık Programları Çift Anadal'a İlişkin YÖK'ün Kararı
674 Sayılı KHK (2010 Yılı Öncesi Atanan ÖYP'liler)
Lisansüstü Eğitim (İş Sağlığı ve Güvenliği)
YÖKDİL Sınavına İlişkin Karar
Tezsiz Yüksek Lisans ve Tecrübe Kararı
Doğum İzni ve Süt İzni
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Okutman Ders Görevlendirilmesi ile İlgili Yazısı
Yükseköğretim kurulu Başkanlığının Denklikle İlgili Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığının Mecburi Hizmet Devrine İlşikin Kararı
Mecburi Hizmet Devri-Usul Esaslar
Eş Durumu Mazeretiyle Mecburi Hizmet Devri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararı
Yükseköğretim Genel Kurulunun 2547 sayılı Kanuna Tabi Personele Uygulanacak Disiplin Hükümlerine İlişkin Kararı
40-B ve 40-D ile İlgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kararı
Kimya Bölümü ile Kimya Mühendisi Mezunlarının laboratuvarda Laborant Pozisyonlarına Atanıp Atanamayacağı Hakkında
Yükseköğretim Genl Kurulunun 24-12-2015 tarihli ÖYP Usul ve Esalar Hakkındaki Kararı
Yükseköğretim Genel Kurulunun 04-02-2016 tarihli ÖYP Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04-03-2016 tarihli ÖYP Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı
Öğretim Üyesi Dşındaki Öğretim elamanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına Atamalarda ÖSYM ce yapılan YDS kullanılmasına ilişkin YÖK ün kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yönlendirilmiş ÖYP İle İlgili Yazısı
Yunanistan İle Öğretim Üyesi Değişim Programı
39. Madde
Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Harçsız Pasaport İşlemleri İle İlgili YazısıCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016