ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Mevzuat ve Yönetmelikler
Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİKLERİ ARŞİVİ
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Önlisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Sinop Üniversitesi Diploma Yönergesi
Sinop Üniversitesi Önlisans - Lisans Öğrenci Akademik Danışman Yönergesi
Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Yatay Geçiş İlkeleri
Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi
Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
Sinop Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu
Yatay Geçiş İlkeleri
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar
İLGİLİ TÜM MEVZUAT
Sinop Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi (Yazokulu Yönergesi)
İlahiyat Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.Staj YönergesiCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016