KOSGEB TEKMER KOORDİNASYON BİRİMİ
TR
EN


14 Nisan 2011 tarihinde “KOSGEB- Üniversite-Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkar Odası” işbirliğinin tesis edilerek, Sinop ilindeki küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon ve endüstriyel uygulamalarına yönelik projelerinin KOSGEB mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve desteklenmesi maksadıyla KOSGEB ile üniversitemiz arasında “Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokolün imzalanmasının ardandan üniversitemiz bünyesinde “Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Ofisi” kurulmuştur.

Üniversitemiz ve KOSGEB arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle beraber, ilgili konularda daha fazla iş birliği yapmak, daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek ve ilerleyen zamanlarda kurulması planlanan yeni merkezlerin koordinasyonunu sağlamak adına “Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Ofisi”, “KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi” olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

“KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi” Rektörlük binasında başlayan faaliyetlerine Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBİTAM) binasındaki ofisinde devam etmektedir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016