KOSGEB TEKMER KOORDİNASYON BİRİMİ
TR
EN


Ar-Ge İnnovasyon Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu
Ar-Ge İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu
Ar-Ge İnovasyon ve ?Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Oluru
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Değerlendirme Raporu Formu
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi ((www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır))
Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formu
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu- ((www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır))
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme Formu
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağı
Endüstriyel Uyglama Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu
Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Karar Formu
Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu
Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu-((www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır))
Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme FormuCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016