İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


-Üniversitemiz ve bağlı Birimlerinin 24 saat güvenliğini sağlamak amacıyla Koruma ve Güvenlik Planı oluşturmak,

-Oluşturulan Koruma ve Güvenlik Planının aksamadan en iyi şekilde yürütül-mesini sağlamak,

-Güvenlik Görevlilerinin 5188 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hususları uygulamalarını sağlamak ve bunların takibini yapmak.

-Güvenlik Görevlilerinin kullandığı malzeme ve teçhizatı temin ederek, bunların kontrolünü yapmak,

-Güvenlik hususunda doğabilecek aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili makamlarla koordineyi sağlamak,

-Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arama, Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kimlik sorma, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama,

-1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama. Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,

-Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,

-Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,

-Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,

-Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,

-İlgili birimlerin güvenlik taleplerini değerlendirmek,

-Mevcut Kamera sistemlerinin görüntülerini izlemek ve kayıt altına almak.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016