İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinde görev yapan idari personelin bildirimlerine göre (ücretsiz izin, terfi, emeklilik, doğum ve ölüm yardımı, istifa, kişi borcu) maaş tahakkuklarını yapmak ve aylık bordrolarını düzenlemek,

-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinde sözleşmeli ve kadrolu işçi olarak çalışan personelin maaş, sosyal hak ve ikramiyelerini tahakkuk ettirmek,

-Kurumumuzdan geçmiş dönemlerde ve ilgili mali yılda emekliye ayrılan personelin emekli ikramiyelerini, makam, temsil ve görev tazminatlarını tahakkuk ettirmek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarmak,

-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerine naklen ve resmen atanan personelin sürekli görev yolluğunu tahakkuk ettirerek ödemeye hazır hale getirmek,

-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinde görev yapan idari personelin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçi ve yurtdışı yolluklarını düzenleyip, tahakkuka bağlanan evrakların ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yollamak,

-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinde görev yapan idari personele ait emekli kesenekleri şahıs icmal bordrolarını düzenlemek,

-Üniversitemiz Rektörlüğü birimlerinde görev yapan idari personelin birimlerince düzenlenen puantajlara göre fazla mesai ücretlerini ödemeye hazır hale getirmek.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016