İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


-Üniversitemiz Rektörlük ve İdari Birimlerinin (03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.5. Hizmet Alımları, 03.6 Temsil Tanıtma Giderleri, 03.7. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ile 06.01 Mamul Mal Alımları, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları) tertiplerindeki ödenekler dahilinde hizmetin gerektirdiği mal, hizmet, makine, teçhizat ve cihazları satın alma ve bunların bakım onarım işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerine göre yerine getirmek,

-Üniversitemize ivedi yapılması gereken hizmet ile yine ivedi olarak alınması gereken ve her yıl bütçe kanunu ile belirlenen parasal sınır dahilinde olmak üzere avans ve avans üstü miktarlar için kredi ile mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek,

-Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda kalorifer kömürü, makine-teçhizat, güvenlik hizmeti, temizlik hizmeti alımı vb. ihalelerini gerçekleştirmek,

-Üniversitemiz kütüphanelerine kitap, yayın, dergi ve gazetelerin alınmasını sağlamak,

-Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımlarını gerçekleştirmek,

-Taşıtların alım işlemlerinin yapılması,

-Doğrudan temin alımlarında Piyasa fiyat araştırması yapmak ve buna bağlı olarak teklif oluşturarak, alınacak malzemenin en uygun tedarikçi firmadan alınmasını sağlamak.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016