HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
TR
EN


•Rektörlüğün açtığı disiplin soruşturmalarının usulü dairesinde yürütülmesini temin ve takip etmek,
•Rektörlüğün açtığı disiplin soruşturmalarının evraklarının düzenli olarak tutulmasını temin etmek,
•Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,
•Rektörlük dışındaki yükseköğretim kurumlarının açtıkları disiplin soruşturmalarında verilen cezalara karşı yapılan itirazlarla ilgili olarak itiraz mercilerinin karar sürecine yardımcı olacak denetim ve değerlendirmeleri yapmak,
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016