FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TR
EN


GİDEN ÖĞRENCİ

Gitmeden Önce Yapılması Gerekenler

Öğrenci Değişimi ile ilgili bilgiler

Öğrenci Değişim süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. Bu süreler gidilmesi düşünülen üniversite ile imzalamış olduğumuz protokollerde yer almaktadır ve ikili anlaşmalar listesi nden öğrenilebilir.

Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar.

Öğrenciler her bir eğitim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.

Öğrenci bursunun tamamının %70’i öğrenciye öğrenimi sırasında ve aylara bölünerek aylık olarak, kalan %30'u ise öğrenicinin katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödenir.

Farabi Programına Nasıl Başvurulur? (Başvuru Koşulları, Değerlendirme Kriterleri ve Formlar)

1.Başvuru Koşulları

Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Öğrencinin örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gereklidir.

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ya da 70/100 olması gerekmektedir.

Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekmektedir.

Farabi Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Protokollerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır. Kontenjan bilgileri ikili anlaşmalar listesi nden öğrenilebilir.

2. Başvuru için Gerekli Belgeler

Aday Öğrenci Başvuru Formu (form için tıklayınız)

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından yada ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüğünden alınmış transkript belgesi.

Eğitim Gördüğü Program Yabancı dilde eğitim veriyor ise Yabancı Dil belgesi.

3. Değerlendirme Kriterleri

Öğrenci Değerlendirmesinde;

Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu geçerli kabul edilen öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları yüksekten düşük olana göre sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip öğrencinin not ortalamasının %50'si ile yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren puanlarının %50'sinin toplamı dikkate alınarak, her program kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları yüksekten düşük olana göre sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Üniversite Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

 Farabi Değişim Programı Öğrencisi Olarak Seçildiniz, Ne Yapmalısınız?

Bütün işlemleriniz boyunca öğrenim gördüğünüz yükseköğretim kurumundaki Farabi Programı Koordinatörlüğü ve Rektörlük Hizmet Binasındaki Farabi Üniversite Koordinatörlüğü ile temas halinde olunuz.

Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenci Bilgi Formu ve Öğrenci Yükümlülük Sözleşmelerini doldurup, öğrenim gördüğü kurumdaki Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

Ayrıca, Öğrenim Protokolü'nü Bölüm Koordinatörünüz ile beraber doldurunuz. Belgeyi önce siz daha sonra Bölüm Koordinatörünüz imzalamalı, daha sonra Farabi Üniversite Koordinatörlüğü’ne Üniversite Koordinatörü’nün imzası için teslim ediniz.

Ziraat Bankası Sinop Şubesinde vadesiz TL hesabı açtırınız. Hesap Cüzdanınızın fotokopisini Rektörlük Hizmet Binasındaki Farabi Üniversite Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

Farabi Programı Koordinatörlüğünün ilan edeceği Oryantasyon Haftasını takip ediniz.
Son kontrolleriniz ve burs işlemlerinizi tamamlamak için mutlaka Rektörlük Hizmet Binasındaki Farabi Üniversite Koordinatörlüğüne uğrayınız.

Öğrenci Beyanname nizi indirerek okuyunuz.

Şimdi gitmeye hazırsınız.

Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklikleri varışınızdan sonra en geç 1 ay içinde yapmanız gerekmektedir. Bu değişikliği dersler başlamadan önce mutlaka Sinop Üniversite'sindeki bölüm koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim Protokolü'nün değişiklik bölümünü doldurunuz, mutlaka gittiğiniz üniversitede onaylatınız ve Sinop Üniversitesi'ndeki bölüm koordinatörünüze öncelikli olarak dijital ortamda taranmış formatta e-posta ile veya faks yoluyla gönderiniz. Son olarak bu belgenin aslını Sinop Üniversitesindeki biriminizdeki koordinatöre posta yolu ile ulaştırınız.
Öğrenim Anlaşmanız karşı üniversiteden onaylanmadan bursunuz yatırılmaz!

Not:Tüm belgeleri web sitemizin (www.sinop.edu.tr) belgeler kısmından indirerek doldurabilirsiniz.

Dönüşünüzde Yapmanız Gerekenler

Farabi değişim sürecinizi tamamladığınızda kalan bursunuzu alabilmek için ofise teslim etmeniz gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları dönüşünüzden itibaren en geç 15 gün içinde teslim etmelisiniz. Süresi içinde belgelerinizi tam olarak teslim etmediğiniz takdirde, işlemleriniz geçersiz sayılır ve tarafınıza yapılan burs ödemelerinin iadesi istenir.

Aşağıda belirtilen evrakları tamamladıktan sonra Farabi Üniversite Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

Katılım Belgesi:Gidilen üniversitede kalınan süreyi gösteren bir belgedir. Bu belge karşı üniversiteye vardığınız tarih ve ayrıldığınız tarihi ayrı ayrı gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalı, mühürlenmeli ve geri dönüşünüzde ofise orijinal belge olarak teslim edilmelidir.

Nihai Rapor:

Transkript: Misafir olduğunuz üniversitede aldığınız notları gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalı, mühürlenmeli ve geri dönüşünüzde ofise orijinal belge olarak teslim edilmelidir.

Kişisel izlenim raporu: Farabi sürecinizi ve izlenimleriniz aktaracağınız şekilde düzenlenmiş bir rapor olmalıdır.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016