ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TR
EN


Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

Yüksek öğretim kurumlarındaki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus programına dahil ülkelerdeki üniversitelerde 3-12 ay arasında değişen bir zaman dilimi için (bir dönem veya iki dönem) eğitim almasını sağlayan bir programdır. 

 

Hibeler:

Öğrenci hareketliliğinden faydalanan öğrencilere verilen mali destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamayı amaçlayan bir destek değildir. Verilen mali destekle yalnızca hareketlilikten faydalanan öğrencinin hareketlilikten dolayı karşılaşacağı ek masraflarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrenciye sağlanan mali destek sonradan geri istenmeyecek bir mali destektir.

Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus+ öğrencisi" olarak Erasmus+ programından faydanabilirler.

Erasmus+ Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı için Öğrenci Hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi

(€)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

 

 

           500

 

 

           600

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

 

 

           400

 

 

          500

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

 

          300

 

 

           400

 

Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Pasaport Giriş Çıkış Sayfası Fotokopisi, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 

 

 

 

 

Personel  Hareketliliği 

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği de kendi içinde ikiye ayrılır.

 

a. Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlayan bir programdır. Eğitim süresi en az iki gün, en fazla iki aydır. 

b. Personel Ders Verme Hareketliliği 

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının, farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB (Avrupa Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Ders verme süresi en az iki gün, en fazla iki ay olan bu faaliyetin asıl amaçları: 

(a) hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek, 

(b) pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek, 

(c) yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmektir.

 

Hibeler

Erasmus+ Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı için Personel Hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtildiği üzere verilecektir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016