ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TR
EN


SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü

Görev Alanı

Ad - Soyadı

Telefon

e-posta

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. B.Barış ALKAN

2715516/4003

bbalkanmail

Matematik Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. M. Yılmaz DEMİRCİ

2715516/4285

ymdemircimail

İstatistik Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Elvan AKTÜRK HAYAT

2715516/4271

elvanakturk@gmail.com

Biyoloji Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Güley KURT ŞAHİN

2715516/4202

gkurtsahinmail

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. Sevim SERMET

2715516/4243

ssermetmail

Kimya Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. Yeliz KARAMAN

2715516/4237

ykaramanmailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Sema TAN

271 55 26 / 2097

sema118@hotmail.com

Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Evrim SÖNMEZ

271 55 26 / 2057

esonmezmailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Yüksekokul Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN

287 62 65 / 3034

dsahinmailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Yüksekokul Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet KARAOĞLU

 

mailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Boyabat İİBF Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Fakülte Koordinatörü

Öğr. Gör. Candaş CAN

333 00 15 / 5056

ccanmailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. Abdülkerim KARABULUT

271 4151 / 4313

akarabulutmail

Nükleer Enerji Sis.Müh. Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hatun KORKUT

271 55 16 / 4377

hkorkutmail

Metalürji ve Malzeme Müh. Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Aytaç ÇELİK

271 55 16

acelikmail

Enerji Sitemleri Müh. Bölüm Koordinatörü

Prof. Dr. Şükrü ÇELİK

271 55 16 / 4381

sukrucelikmailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Bilge BAL ÖZKAPTAN

271 52 48 / 6569

bozkaptanmailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşl. Ve Otelcilik Y.O. Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Keren KAPTANGİL

271 57 85 / 4437

keremkaptangilmailSİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri MYO Erasmus Koordinatörlüğü

Görevi

Ad - Soyad

Telefon

e-posta

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Zeynep YEĞİN

271 52 48  / 6537

zyeginmail
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016