DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TR
EN


Döner Sermaye İşlemleri / Süreçleri
Yönetim Kurulu İşleri

A.PROJE

1. Üniversite Döner Sermayesi kapsamında proje hizmetlerinden yararlanmak isteyen kurum/kuruluş/kişi(ler) Dekanlık/Müdürlük Makamına, isteklerini belirten bir yazı ile başvurur.

2. Dekanlık/Müdürlük başvuruyu ilgili Bölüm Başkanlığı'na iletir.

3. Başvuru, Bölüm Akademik Kurulu'nda değerlendirilerek proje yöneticisi ve elemanları belirlenir.

4. Proje yöneticisine gelen proje tekliflerinin bölümce uygun görülmesi halinde proje yöneticisi proje bedeli ile objektif kriterlere dayanan etaplı proje bütçesini içeren Protokolü oluşturur.

5. Dekanlıkça/Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda Protokol, Bölümüne danışılarak düzeltilip Döner Sermaye birimine havale edilir. Döner Sermaye birimi hazırlanan protokolü bir üst yazı ile başvuran kurum/kuruluş/kişiye imzalanmak üzere gönderir.

6. Projenin başvuran ilgili tarafından imzalanmasıyla Dekanlığa/Müdürlüğe iletilen protokol, Fakülte Yönetim Kurulu'na sunularak karara bağlanır.

7. Kararın olumlu olması durumunda Protokol, Dekan/Müdür tarafından imzalanarak onay için Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur.

8. Proje hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ilgiliye, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Protokol gönderilerek öngörülen peşinatın yatırılması istenir. Peşinatın Döner Sermaye hesabına yatırılması üzerine işe başlanır.

9. İş bitiminde, hazırlanan projeler Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa/Müdürlüğe teslim edilir. Proje sahibine verilecek tüm kopyalar mühürlenir ve Dekan/Müdür tarafından imzalanır.

10. Proje ücretinin son taksitinin de Döner Sermaye hesabına yatırılması üzerine Dekan/Müdür Onayı ile Projeler tutanak karşılığında ilgili kurum/kuruluş/kişiye teslim edilir.

11. Son ödeme öncesinde başka kurum onayı gerektiren Projelerde, belirtilen ödeme planı uygulanarak bedel Döner Sermaye hesabına yatırılır.

12. Teslim süreci tamamlanmış olan projelerde yapılacak her türlü değişiklik için ek protokol yapılması gerekir.


B. DANIŞMANLIK

1. Üniversite Döner Sermayesi kanalıyla danışmanlık yaptırmak isteyen kurum/kuruluş/kişi(ler) Dekanlık/Müdürlük Makamına isteklerini belirten bir yazı ile başvururlar.

2. Dekanlık/Müdürlük başvuruyu ilgili Bölüm Başkanlığı'na iletir.

3. Başvuru, Bölüm Akademik Kurulunda değerlendirilerek danışman(lar) belirlenir. Kişiye gelen danışmanlık tekliflerinin bölümce uygun görülmesi halinde, belirtilen kişinin danışman olması esastır. Fakülte Yönetim Kurulunun saptadığı ücretlerden az olmamak ve belirlenen kurallar çerçevesinde kalmak kaydıyla danışmanlık bedelini içeren protokol oluşturulur. Hazırlanan tüm belgeler, Bölüm Başkanı kanalıyla Dekanlık/Müdürlük Makamına iletilir.

4. Dekanlıkça/Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, Protokol Bölüme danışılarak düzeltilir ve Döner Sermaye Birimine havale edilir. Döner Sermaye Birimi hazırlanan protokolü bir üst yazı ile başvuran ilgiliye imzalanmak üzere gönderir.

5. Proje için başvuran ilgili tarafından imzalanarak Dekanlığa/Müdürlüğe iletilen protokol, Fakülte Yönetim Kurulu'na sunularak karara bağlanır.

6. Kararın olumlu olması durumunda Protokol, Dekan/Müdür tarafından imzalanarak onay için Üniversite Yönetim Kurulu'na sunulur.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016