BİLİMSEL MAKALE DESTEK BİRİMİ
TR
EN


İngilizce / Almanca makale yazımına dair verilecek olan danışmanlık hizmeti, İngilizce / Almanca öğretim görevlileri ve dil alanında belirli bir yeterliliğe sahip uzmanlardan, belirli bir gün için alınmış randevularla yürütülecektir.
Akademik personelimiz, haftada bir kez olmak üzere 60 ila 90 dakika süren danışma seanslarından yararlanabilirler.
Danışma seanslarında çeviri yapılmamaktadır. Bilimsel Makale Destek Birimi’nin sorumluluk alanı, akademik personelin yabancı dilde yazmış oldukları eserleri, yazıldıkları dilde belirli bir seviyede olmak kaydıyla, dilbilgisi kuralları, anlam ve akıcılık bakımından gözden geçirmektir.
Birimimiz tarafından katkıda bulunulan makalelerin yayınlanması durumunda „Sinop Üniversitesi Bilimsel Makale Destek Birimi“ / „Sinop University Academic Writing Center“ / „Sinop Universität Akademisches Schreibzentrum ” ismi kullanılarak, bu katkı, makalenin ilgili bölümünde (Acknowledgement / Danksagung) belirtilecektir.
Birimimiz tarafından sağlanan akademik danışmanlık karşılığında herhangi bir resmi belge verilmemektedir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016