BİLİMSEL MAKALE DESTEK BİRİMİ
TR
EN


Sinop Üniversitesi Bilimsel Makale Destek Birimi’nin misyonu, birimin sağlayacağı birebir destek seanslarında, akademik personelin hazırlamış olduğu ve yabancı dil açısından belirli bir seviyeye gelmiş bildiri veya makale gibi metinlerin, İngilizce / Almanca öğretim görevlileri ve dil alanında belirli bir yeterliliğe sahip uzmanlar rehberliğinde incelenerek dil kullanımı açısından güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir.

Sinop Üniversitesi Bilimsel Makale Destek Birimi’nin vizyonu, üniversitemiz akademik personelinin, çalışmalarını İngilizce / Almanca yayımlama konusunda karşılaşabilecekleri güçlükleri azaltarak üniversitemizin İngilizce / Almanca yayın yapma kapasitesini arttırmaktır.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016