BİLİMSEL MAKALE DESTEK BİRİMİ
TR
EN


Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren “Bilimsel Makale Destek Birimi” akademik personelin yabancı dilde yazmış oldukları bilimsel eserleri, dilbilgisi kuralları bakımından gözden geçirerek makaledeki pürüzleri giderme prensibi ile çalışmaktadır. Birimde Türkçe’den yabancı dile veya yabancı dilden Türkçe’ye çeviri yapılmamaktadır. Makalelerin içeriğine dair sorunlar ya da cümlelerin yeniden çevirisi gibi durumlar kapsam dışıdır. İngilizce/Almanca dillerinde yazılmış makalelere dair verilecek olan hizmet, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı bünyesinde bulunan dil yeterliliğine sahip okutmanlar tarafından sağlanmaktadır.  

 

Bilimsel Makale Destek Birimi’nden faydalanmak isteyen akademik personel bir üst yazı ve ekinde yazımı tamamlanmış makalenin basılı çıktısı ve makale dosyalarını CD ortamında “Doc” ve “PDF” formatında teslim edecektir. Yapılan ön değerlendirmeden sonra uygun görülen makaleler ilgili okutmanlara gönderilecektir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016