BİLİMSEL MAKALE DESTEK BİRİMİ
TR
EN


Sinop Üniversitesi Bilimsel Makale Destek Birimi, akademik çalışmalarını İngilizce / Almanca yazma ve yayınlama sürecinde, araştırmacılara destek olabilecek öneriler sunmaktadır. Bu birimde verilecek olan hizmet, yazılmış olan metne dair bir danışmanlık hizmeti olarak yürütülecek, baştan sona bir çeviri yapılmayacaktır. Bu danışma seanslarında;

Öğretim üyelerimiz tarafından yazılmış olan İngilizce / Almanca makale ve benzeri akademik metinler, ilgili yayın organlarına gönderilmeden önce bilimsel makalelerden beklenen yabancı dil standartlarına sahip olacak,

Üniversitemiz akademik personeli, yabancı dil kullanımına dair, metin bağlamında çeşitli öneriler alacak,

İngilizce / Almanca öğretim görevlileri ve dil alanında belirli bir yeterliliğe sahip uzmanlar rehberliğinde, yazılmış olan metin, metni yazmış olan öğretim üyesi ile birlikte dil açısından değerlendirilecek, hatalar metin üzerinde net bir şekilde görülecek ve böylece bu hataların gelecekte tekrarlanmasının önüne geçilebilecek,

Bilgisayar yoluyla tespit edilemeyen çeşitli yazım yanlışları, cümle düşüklükleri ve anlam bozuklukları düzeltilecektir.

*Makale Destek Birimi’ndeki danışma seansları ücretsiz olarak yürütülmektedir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016